Số/Ký hiệu: 25/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành: 06/04/2017
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
Nội dung:

Tài liệu đính kèm