Số/Ký hiệu: 49/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/04/2017
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: NGHỊ ĐỊNH Về sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định 25/2011/NĐ-CP và Điều 30 của Nghị định 174/2013/NĐ-CP
Nội dung:

Tài liệu đính kèm