Số/Ký hiệu: 49/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/04/2017
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Nghị định: Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông, Điều 30 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến
Nội dung:

Tài liệu đính kèm