Số/Ký hiệu: 41/2009/QH12
Ngày ban hành: 23/11/2009
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu: LUẬT Viễn thông
Nội dung:

Tài liệu đính kèm