Số/Ký hiệu văn bản 92/BC-UBND
Ngày ban hành May 3, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lô Thanh Nhất
Trích yếu Báo cáo Kết quả thực hiện công tác an ninh trường học năm học 2018-2019, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019-2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm