Số/Ký hiệu văn bản 86/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 25, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký La Thị Nhung
Trích yếu Về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách huyện năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm