Số/Ký hiệu văn bản 137/TB-UBND
Ngày ban hành Nov 1, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Văn Toản
Trích yếu Chương trình công tác tháng 11/2019 của UBND huyện Tương Dương
Nội dung Chương trình công tác tháng 11/2019 của UBND huyện Tương Dương

Tài liệu đính kèm