Số/Ký hiệu văn bản 35/TB-UBND
Ngày ban hành Mar 28, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Văn Toản
Trích yếu Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Đức Sơn tại Hội nghị UBND huyện phiên tháng 3 năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm