Số/Ký hiệu văn bản 132-KH/HU
Ngày ban hành Apr 3, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Hải
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân
Nội dung

Tài liệu đính kèm