Số/Ký hiệu văn bản 212/KL-UBND
Ngày ban hành Mar 20, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phan Đức Sơn
Trích yếu Kết luận thanh tra Về việc thanh tra công tác quản lý tài chính tại Văn phòng HĐND-UBND huyện Tương Dương
Nội dung

Tài liệu đính kèm