Số/Ký hiệu văn bản 326/QĐ-UBND
Ngày ban hành Apr 1, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phan Đức Sơn
Trích yếu Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Tương Dương năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm