Số/Ký hiệu văn bản 79/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 25, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký La Thị Nhung
Trích yếu Nghị quyết Ban hành Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm