Số/Ký hiệu văn bản Số 147 /QĐ-UBND
Ngày ban hành Jan 25, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Kha Văn Ót
Trích yếu Quyết định về viêc thu hồi đất Dự án: Xây dựng nhà máy thủy điện Chi khê
Nội dung

Tài liệu đính kèm