Số/Ký hiệu văn bản 87/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 25, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký La Thị Nhung
Trích yếu Nghị quyết Ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ chăn nuôi bò Thái Lan trên địa bàn huyện Tương Dương
Nội dung

Tài liệu đính kèm