THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ

THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ


1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

Kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ  nếu hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thủ tục, kê khai không chính xác hoặc trả lại hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Cấp giấy hẹn cho người đến nộp hồ sơ.

Bước 3: Thu giấy hẹn, thu lệ phí, trả giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT nếu hồ sơ đủ điều kiện để giải quyết hoặc trả hồ sơ kèm theo văn bản trả lời cho cơ sở kinh doanh nếu hồ sơ không đủ điều kiện để giải quyết.

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Trong giờ hành chính).

3

Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

2. Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

3. Trong trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT: Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:

a. Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội);

Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

b. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;

c. Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

4. Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đã được cấp.

4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ.

5

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các cơ sở kinh doanh:

Các cơ sở kinh doanh cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn; kinh doanh dịch vụ karaoke; kinh doanh dịch vụ xoa bóp; kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; kinh doanh khí;

Các cơ sở kinh doanh không phải là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú và kinh doanh dịch vụ in;

Các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có sử dụng tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp;

Các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan, tổ chức cấp huyện;

* Điều kiện thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT bị hư hỏng, sai thông tin, có thay đổi nội dung thông tin hoặc hết hạn sử dụng;

7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp huyện

8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

9

Lệ phí

300.000đ/giấy.

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT .

11

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

2. Thông tư số 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

 

 

 

 

Mẫu số 01

………..(1)………
………..(2)………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: ………/GCN

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Căn cứ Nghị định số ..../2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”. 

Theo văn bản:……………(3)………..số:………Cấp ngày…../……/…… Cơ quan cấp:…………………………………… và kết quả thẩm định hồ sơ của cơ sở kinh doanh:…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cơ sở kinh doanh:……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Họ và tên người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (ông, bà): .…………………………..… Quốc tịch:…………..…Năm sinh:…………

Chức danh trong cơ sở kinh doanh: ……………………………………………

Số CMND (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu): …………………………….cấp ngày…… tháng ……. năm ……….. Cơ quan cấp: ………………..................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..…..

………………(2)………………

CHỨNG NHẬN

………………………………(4)………………………………

Đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh:……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………… 

 

………….., ngày …… tháng …… năm ……
………..(5)…………

____________

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp

(2) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận

(3) Tên văn bản tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số      /2016/NĐ-CP

(4) Tên cơ sở kinh doanh

(5) Lãnh đạo đơn vị cấp Giấy chng nhận (ký tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số 02

Ảnh 
(4x6 cm)
Đóng dấu giáp lai của UBND hoặc cơ quan quy định tại (1) bản khai lý lịch này

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

BẢN KHAI LÝ LỊCH
Của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh

có điều kiện về an ninh, trật tự

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: ……………………………………..Nam/Nữ: …………………..

2. Tên thường dùng:  ……………………………………………………………

3. Sinh ngày………….tháng………….năm ………

4. Giấy CMND (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu) số: ………………………

Cấp ngày……tháng …… năm ………...;Cơ quan cấp:……………………….

5. Dân tộc:………..….; Tôn giáo:………; Quốc tịch: …………………………

6. Nguyên quán: …………………………………………………………………

7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

8. Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………

9. Trình độ giáo dục phổ thông: ………………………..………………………

10. Trình độ chuyên môn:  ……………………………………………………..

11. Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), ngày…. tháng….năm……......

12. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có)ngày..…. tháng….năm..…......

13. Tên, địa chỉ của cơ sở kinh doanh:………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................

14. Chức danh trong cơ sở kinh doanh: …………………………………………

15. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh:…………………………………………..…

16. Số điện thoại liên hệ: ………………………………………….…………….

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

(Gm b, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột)

 

STT

Họ và tên

Quan hệ

Năm sinh

Nơi đăng ký hộ khẩu thưng trú và chỗ ở hiện nay

Nghề nghiệp hin ti

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN

1. Thời gian, nơi học tập, làm việc và nghề nghiệp, chức vụ

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Tiền án, tiền sự (nếu có ghi rõ tiền án, tiền sự, tội danh, thời gian, cơ quan xử lý)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung trong Bản khai lý lịch là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp quản lý
(1)

…….., ngày …… tháng …… năm20……
(Người khai ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Mẫu số 02b

 

Ảnh 
(Portrait)
(4x6 cm)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Socialist Repub
lic of Vietnam

----------------------

BẢN KHAI NHÂN SỰ
(Individual decleration)
Dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài
(For
 foreigner and Vietnamese oversea holding foreign passport)

 

 

1. 1Họ tên (Name and surname): ……………………………………………….

2. Ngày sinh (Date of birth): ……………………………………………………

3. Giới tính (Sex):………………………………………………………………..

4. Nơi sinh (Place of birth)……………………………………………………..

5. Quốc tịch (Nationality):  …………….……………………………………….

6. Hộ chiếu số (Passport No):………………………Loại (Kind):……………….

Ngày cấp (Date of issue):   ………………………………………………………

Giá trị đến (Date of expiry): …………………………………………………….

Cơ quan cấp (Issued by):………………………………………………………..

7. Thẻ tạm trú số/ Th thường trú số/ (Temporary or permanently residence card No):  ……………………………………………………………..

Ngày cấp (Date of issue):……………………………………………………….

Giá trị đến (Date of expiry): …………………………………………………….

Cơ quan cấp (Issued by): …………………………………………..……………

Cơ quan, tổ chức bảo lãnh (Sponsoring agency/Organization)………………..

……………………………………………………………………………………

8. Nghề nghiệp (Profession): ……………………………………………………

 9. Nơi làm việc (Place of work:………………………………………………..   

10. Chức danh tại cơ sở kinh doanh (Position):……………………………….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật./.
(swear the above declarations are true of which).

  

Làm tại (Done at): …………………………..
Ngày (date): …………………………………
(Ký - Signature)

_______________

1 Chữ in hoa (Capital letter)

 Mẫu số 03

………..1...…….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: ..........
V/v đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

……….., ngày …… tháng …… năm ……

Kính gửi: …………………….2………………………..

Thực hiện Nghị định số………/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Tên cơ sở kinh doanh:…………………………………………………………..

Địa chỉ:………………..………………………………………………………….;

Số điện thoại cố định: …………………………………………………………..

Tên cơ quan cấp và tên văn bản (3):…………………………………………….

Cấp ngày:……/………/……… Thời hạn hoạt động của cơ sở kinh doanh (nếu có):……………………………………………………………………………….

Đề nghị ………………….2……………………. cấp ............................... (cấp mới/cấp đổi/cấp lại) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề:……………………………………………………………………..

Lý do đề nghị cấp: ……………………………………………………………….

Địa điểm kinh doanh tại:………………………………………………………….

Người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh: (ông/bà)……….……………………………………………………

Sinh ngày:…….tháng ……năm …..……; quốc tịch ………….………………;

Giấy CMND (Căn cước công dân, Hộ chiếu) số:……………………..………….;

cấp ngày ………..tháng…………năm…………; cơ quan cấp:…………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………….……………………………….

Chức danh trong cơ sở kinh doanh:……………………………….……………;

Chúng tôi xét thấy cơ sở kinh doanh của chúng tôi đã đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số: ……./2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh: ..................................................

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu và nội dung các tài liệu có trong bộ hồ sơ gửi kèm theo văn bản đề nghị này.

Vậy đề nghị ……………….………2……………..……………….. giải quyết./.

 Hồ sơ gửi kèm gồm:
(thống kê tài liệu gửi kèm theo)

ĐẠI DIỆN  SỞ KINH DOANH
(Ký tên; đóng dấu - nếu có)

_______________

1 Tên cơ sở kinh doanh.

2 Cơ quan cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự.

3 Tên văn bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số..../2016/NĐ-CP.

 

 Biểu mẫu kèm theo: