THỦ TỤC SANG TÊN, DI CHUYỂN XE MÔ TÔ ĐI TỈNH KHÁC TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
HỦ TỤC SANG TÊN, DI CHUYỂN XE MÔ TÔ ĐI TỈNH KHÁC TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN

 

b%E1%BB%99-c%C3%B4ng-an

THỦ TỤC SANG TÊN, DI CHUYỂN XE

MÔ TÔ ĐI TỈNH KHÁC TẠI

CÔNG AN CẤP HUYỆN

 

b%E1%BB%99-c%C3%B4ng-an

 

logo.jpg

 

 

 

 

 

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị sang tên di chuyển tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Bộ phận một cửa Công an cấp huyện.

- Cán bộ tiếp nhận

+ Kiểm tra, đối chiếu giấy tờ của người mua xe, được điều chuyển, cho tặng xe; giấy khai sang tên di chuyển và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

+ Thu hồi biển số, chứng nhận đăng ký xe; viết giấy hẹn.

+ Đối chiếu giữa giấy khai sang tên di chuyển, chứng nhận đăng ký xe, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và hồ sơ gốc.

+ Nhập thông tin chủ xe mới và thực hiện sang tên di chuyển xe đi khác tỉnh; in 02 phiếu sang tên di chuyển (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này); Nếu chủ xe có yêu cầu cấp biển tạm, in chứng nhận đăng ký tạm.

+ Cắt góc vào phía trên, bên phải, mặt trước chứng nhận đăng ký xe.

+ Hồ sơ gốc đựng trong túi hồ sơ và đóng dấu giáp lai; chứng nhận đăng ký xe, phiếu sang tên di chuyển, giấy khai sang tên di chuyển và chứng từ chuyển quyền sở hữu ghim vào bên ngoài túi đựng hồ sơ gốc và trả cho chủ xe để làm thủ tục tại nơi đăng ký mới; trả chứng nhận đăng ký xe tạm thời và hướng dẫn chủ xe dán biển số tạm thời (nếu có).

Bước 3: Trả phiếu sang tên, di chuyển, giấy khai sang tên di chuyển kèm theo hồ sơ gốc cho chủ xe và trả chứng nhận đăng ký xe tạm thời và hướng dẫn chủ xe dán biển số tạm thời (nếu có).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện, .

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Trong giờ hành chính).

3

Thành phần hồ sơ

1. 02 Giấy khai sang tên di chuyển xe (theo mẫu).

2. Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

3. Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

4. Giấy tờ của người mua, được điều chuyển, cho, tặng xe.

4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

5

Thời hạn giải quyết

Không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Xe đã được đăng ký tại Công an cấp huyện Công an tỉnh Nghệ An, nay sang tên di chuyển cho chủ mới ở tỉnh khác.

7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Công an cấp huyện

8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp hồ sơ xe sang tên di chuyển cho chủ xe.

9

Lệ phí: Không thu lệ phí.

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Giấy khai sang tên di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an)

11

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

2. Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

3. Thông tư số 41/2016/TT-BCA, ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 04
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN
(Certificate moving vehicle title transfer)

XE (Vehicle): …………………………………….BIỂN SỐ (Number Plate): .................................

1- Tên chủ xe (Owner's full name): .....................................................................................................

2- Địa chỉ (Address): ...........................................................................................................................

3- Số CMND (Identity Card N0): ……………… cấp ngày …./ …./ …. tại .........................................

4- Có chiếc xe với đặc điểm sau (Characteristics of the vehicle):

Nhãn hiệu (Brand): ……………………………. Số loại (Model code): ............................................

Loại xe (Type): …………………………………. Màu sơn (Color): .................................................

Số máy (Engine No): …………………………. Số khung (Chassis No): ..........................................

5- Nay sang tên cho chủ xe mới (Now to move the car to new vehicle owners) .................................

.............................................................................................................................................................

6- Địa chỉ (Address) ............................................................................................................................

7- Lý do sang tên, di chuyển (điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại) (reason for transfer): .....

.............................................................................................................................................................

8- Kèm theo giấy này có (attached documents) ..................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Nơi dán bản cà số máy

 

 

Nơi dán bản cà số khung

9- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I bear full responsibility before law for the papers in the car records). Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về đăng ký và sử dụng lưu hành xe theo quy định của pháp luật; phải làm thủ tục sang tên, di chuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày bán, cho, tặng, điều chuyển (New vehicle owners bear full legal responsibility for the registration and use of the vehicle used in accordance with the law have procedures for transfer, to move within 30 days of sale, donation, transfer).

10- Đề nghị cơ quan đăng ký: (1) …………………………………………………………………..

xem xét và làm thủ tục sang tên, di chuyển chiếc xe nói trên (proposed vehicle registration agency considered and the procedures to name my car).

 

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)

  …………..…..…, ngày …..… tháng …… năm ….…
CHỦ XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

 

 

 

TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

.

 Biểu mẫu kèm theo: