THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách TTHC cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục chấp thuận hội nghị, đại hội tổ chức tôn giáo cơ sở Nội vụ
Thủ tục Xem xét, cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị Nội vụ
Thủ tục Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký Nội vụ
Thủ tục Đăng ký tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo Nội vụ
Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở, tiểu học Giáo dục
Thủ tục sáp, nhập, chia tách trường tiểu học Giáo dục
Thủ tục sáp, nhập, chia tách trường trung học cơ sở Giáo dục
Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học, trung học cơ sở Giáo dục
Chứng thực bản sao từ bản chính các văn bản, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài Tư pháp
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài. chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằ Tư pháp
Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản Tư pháp
Thủ tục Chứng thực hợp đồng mượn nhà ở Tư pháp
Thủ tục Chứng thực hợp đồng cho ở nhờ nhà Tư pháp
Thủ tục Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở Tư pháp
Thủ tục Chứng thực hợp đồng ủy quyền Tư pháp
Thủ tục Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt Tư pháp
Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở Tư pháp
Thủ tục Đăng ký biến động về SDĐ do đổi tên (đối tượng là hgđ, cá nhân) Tài nguyên môi trường
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tài nguyên môi trường
Cung cấp thông tin địa chính Tài nguyên môi trường
<<  <  1  2  3  4  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương