THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách TTHC cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông Công thương
Thủ tục Cấp phép hoạt động bến khách ngang sông Công thương
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác Công thương
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp thay đổi tính năng kỹ thuật phương tiện) Công thương
Thủ tục chấp thuận mở bến hoạt động bến khách ngang sông Công thương
Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa Công thương
Thủ tục Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa Công thương
Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Lao động - Thương binh và Xã hội
Thủ tục giải quyết chế độ đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá Lao động - Thương binh và Xã hội
Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sỹ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Lao động - Thương binh và Xã hội
Thủ tục Hỗ trợ tu sửa, làm mới nhà ở cho đối tượng người có công có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn Lao động - Thương binh và Xã hội
Thủ tục cấp sổ trợ cấp đối với Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thủ tục xác nhận, Sửa sai, cấp đổi Bằng và hiện vật khen thưởng kháng chiến Nội vụ
Thủ tục tuyển dụng công chức Nội vụ
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (theo phân cấp) Tài chính - Kế hoạch
Thủ tục Lập, thẩm định và phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tài chính - Kế hoạch
Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành Tài chính - Kế hoạch
Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với dự án quy hoạch Tài chính - Kế hoạch
Thủ tục xin phép giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo Nội vụ
<<  <  1  2  3  4  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương