Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
24/TB-BTCD 05/06/2020 Thông báo Lịch Tiếp công dân định kỳ tháng 6/2020 của Lãnh đạo UBND, Ban Tiếp công dân và các phòng ban, ngành cấp huyện Tải về
86/QĐ-HĐND 05/06/2020 Quyết định V/v triệu tập kỳ hợp thứ 13 - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
27/TB-UBND 01/06/2020 Thông báo Chương trình công tách tháng 6/2020 của UBND huyện Tương Dương Tải về
28/TB-UBND 01/06/2020 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Tương Dương tại phiên tiếp công dân ngày 28/5/2020 Tải về
25TB-UBND 22/05/2020 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Đức Sơn tại phiên họp UBND huyện tháng 5/2020 Tải về
26/TB-UBND 29/05/2020 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Tương Dương tại phiên tiếp dân định kỳ tháng 5/2020 Tải về
21/TB-UBND 27/04/2020 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Đức Sơn tại phiên tiếp công dân trực tuyến tháng 4/2020 Tải về
23/TB-UBND 29/04/2020 Chương trình công tác tháng 5/2020 của UBND huyện Tương Dương Tải về
879/TB-HĐND 29/04/2020 Chương trình công tác tháng 5/2020 của Thường trực HĐND huyện Tải về
336/KL-UBND 14/04/2020 KẾT LUẬN THANH TRA V/v thanh tra đột xuất công tác quản lý tài chính ngân sách Trường PTDTBT THCS Nga My huyện Tương Dương niên độ 2017-2019 Tải về
04-L/HU 30/03/2020 Lịch công tác tháng 4_2020 của Huyện ủy Tương Dương Tải về
15/TB-UBND 31/03/2020 Thông báo Chương trình công tác năm tháng 4/2020 của UBND huyện Tương Dương Tải về
876/TB-HĐND 17/03/2020 Thông báo Kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 3/2020 Tải về
859/TB-HĐND 26/03/2020 Thông báo Kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch HĐND huyện tại phiên giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 02/2020 Tải về
09/TB-UBND 27/02/2020 Thông báo Kết luận của Đ/c Phan Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 02/2020 Tải về
10/TB-UBND 28/02/2020 Thông báo Kết luận của Đ/c Phan Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện tại phiên tiếp công dân tháng 2/2020 Tải về
16-HD/HU 30/08/2019 HƯỚNG DẪN Thực hiện kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII Tải về
155-KH/HU 30/08/2019 KẾ HOẠCH Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về
02/QĐ-UBND 15/01/2020 Quyết định V/v Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của UBND huyện Tương Dương Tải về
37/UBND-VP 20/01/2020 V/v Tổ chức Tết năm 2020 Tải về
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương