LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 11/2016 của UBND huyện Tương Dương
 
Chương trình công tác tháng 11/2016 của UBND huyện Tương Dương (02/11/2016 09:53 AM)

­­ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
 

 


Số: 133/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Tương Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 11/2016 của UBND huyện


    I. Trọng tâm công tác:

Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020

                II. Trong tháng có:

                - Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11);

- Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

                III. Lịch làm việc, hội nghị:

 

NGÀY/

THỨ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PH. CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA

ĐIỂM

01

Thứ Ba

Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị

Theo lịch Huyện ủy

 

 

Tập huấn công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

Phòng

LĐ-TB&XH

Đ/c Nhất

HT1

02

Thứ Tư

Đi cơ sở

Các đoàn

 

Các xã

03

Thứ Năm

Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Sở Tài Chính

 

Đ/c Hải

 

04

Thứ Sáu

Đi cơ sở

Các đoàn

 

Các xã

05

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Vy Mỹ Sơn

 

 

 

06

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Vy Mỹ Sơn

 

 

 

07

Thứ Hai

Sáng: Hiệp thương giải quyết tranh chấp ĐGHC giữa xã Tam Quang và xã Tam Đình

Phòng Nội vụ

Đ/c Hải

HT1

Chiều: Hiệp thương giải quyết tranh chấp ĐGHC giữa thị trấn Hòa Bình và xã Thạch Giám

Phòng Nội vụ

Đ/c Hải

HT1

08

Thứ Ba

Sáng: Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện

Ban CHQS

Huyện

Đ/c Hải

HT1

Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập phòng thủ; Diễn tập PCTT, TKCH-CN

Ban CHQS

Huyện

Đ/c Hải

HT1

09

Thứ Tư

Hiệp thương giải quyết tranh chấp ĐGHC với huyện Kỳ Sơn

Phòng Nội vụ

Đ/c Hải

HT1

10

Thứ Năm

Sáng: Hiệp thương giải quyết tranh chấp ĐGHC giữa xã Yên Hòa và xã Nga My

Phòng Nội vụ

Đ/c Hải

HT1

Chiều: Hiệp thương giải quyết tranh chấp ĐGHC giữa xã Xiêng My và xã Yên Thắng

Phòng Nội vụ

Đ/c Hải

HT1

11

Thứ Sáu

Hiệp thương giải quyết tranh chấp ĐGHC với huyện Quế Phong

Phòng Nội vụ

Đ/c Hải

HT1

12

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Lô Thanh Nhất

 

 

 

Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo huyện dự ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư tại bản Cảnh Tráp, xã Tam Thái.

MTTQ

 

 

13

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Lô Thanh Nhất

 

 

 

14

Thứ Hai

Sáng: Giao ban Thường trực HĐND huyện

Theo lịch

HĐND

 

 

Chiều: Giao ban khối Nội chính

Theo lịch Huyện ủy

 

 

15

Thứ Ba

Sáng: Giao ban Thường trực Huyện ủy với Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn

Theo lịch Huyện ủy

 

 

Chiều: Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg của Chính phủ và Kế hoạch số 625/KH-UBND, ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Phòng Nội vụ

Đ/c Hải

HT1

16

Thứ Tư

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc về tình hình kinh tế - xã hội huyện Tương Dương (UBND huyện chuẩn bị báo cáo).

Theo lịch Huyện ủy

 

 

17

Thứ Năm

Hiệp thương giải quyết tranh chấp ĐGHC với huyện Con Cuông

Phòng Nội vụ

Đ/c Hải

HT1

18

Thứ Sáu

Thường trực và lãnh đạo huyện dự ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư (18/11); chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Theo lịch Huyện ủy

 

 

19

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Văn Hải

 

 

 

20

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Văn Hải

 

 

 

21

Thứ Hải

Họp kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ Cơ quan chính quyền năm 2016

VPĐU

Đ/c Nhất

HT 2

22

Thứ Ba

Họp UBND huyện phiên định kỳ tháng 11:

1- Nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2016 (nội dung chuẩn bị trình Ban Chấp hành) (Phòng TC-KH chuẩn bị).

2- Nghe tình hình thực hiện dự toán ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016; định hướng năm 2017 (Phòng TC-KH chủ trì phối hợp với các phòng, ban chuẩn bị).

3- Nghe tình hình, kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án thủy điện trên địa bàn huyện (Hội đồng BTGPMB huyện chuẩn bị).

4- Cho ý kiến Kế hoạch kiểm soát VSATTP trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 (Phòng Y tế chuẩn bị).

5- Nghe báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 (Phòng Thanh tra chuẩn bị).

VP UBND

Đ/c Hải

HT 2

23

Thứ Tư

Hội nghị xác định danh mục đề tài, dự án, bằng các nguồn kinh phí khác nhau đưa vào thực hiện năm 2017.

C: Tổng kết công tác trồng rừng năm 2016

Phòng

KT-HT

Đ/c Sơn

HT1

24

Thứ Năm

Sáng: Hiệp thương giải quyết tranh chấp ĐGHC giữa xã Tam Thái và xã Tam Đình

Phòng Nội vụ

Đ/c Hải

HT1

Chiều: Hiệp thương giải quyết tranh chấp ĐGHC giữa xã Yên Hòa, Yên Na và xã Yên Tĩnh

Phòng Nội vụ

Đ/c Hải

HT1

25

Thứ Sáu

Họp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

TT BCĐ

Đ/c Nhất

HT 2

26

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Kha Văn Ót

 

 

 

27

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Kha Văn Ót

 

 

 

28

Thứ Hai

Đi cơ sở

Các đoàn

 

Các xã

29

Thứ Ba

Họp Ban Thường vụ phiên định kỳ tháng 11:

1- Nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2016 (nội dung chuẩn bị trình Ban Chấp hành) (UBND huyện chuẩn bị).

2- Nghe tình hình thực hiện dự toán ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016; định hướng năm 2017 (UBND huyện chuẩn bị).

3- Nghe báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị).

4- Nghe kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2016 (Ban Tuyên giáo chuẩn bị); kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, năm 2016 (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị).

5- Nghe tình hình, kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án thủy điện trên địa bàn huyện (UBND huyện chuẩn bị).

6- Cho ý kiến Kế hoạch kiểm soát VSATTP trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 (UBND huyện chuẩn bị).

7- Nghe báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chuẩn bị).

8- Nghe tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2016; cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (Ban Dân vận Huyện ủy và Ban Chỉ đạo QCDCCS chuẩn bị).

9- Nghe báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 (Văn phòng Huyện ủy chủ trì phối hợp UBND huyện và các ngành chức năng chuẩn bị).

10- Xét, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đánh giá xếp loại cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2016 (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị).

11- Bàn công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng (Ban Tổ chức, UBKT Huyện ủy chuẩn bị).

12- Kiểm điểm tập thể và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2016 (Ban Tổ chức Huyện ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn bị).

Theo lịch

Huyện ủy

 

 

30

Thứ Tư

Đi cơ sở

Các đoàn

 

Các xã

 

Nơi nhận:

- VPUBND tỉnh (B/c);

- TTHU, TTHĐND huyện (B/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Chánh, PVP HĐND&UBND huyện;

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

 

Trần Văn Toản

 
 

  |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương