LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 4/2017 của UBND huyện Tương Dương
 
Chương trình công tác tháng 4/2017 của UBND huyện Tương Dương (30/03/2017 09:39 PM)

­­ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

 

 

Số: 41/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tương Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 4/2017 của UBND huyện

 

I. Trọng tâm công tác:

- Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII);

- Thực hiện các chương trình, đề án, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

II. Trong tháng có:

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương;

- Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

III. Lịch làm việc, hội nghị:

NGÀY/

THỨ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA

ĐIỂM

01

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo Đ/c Vy Mỹ Sơn

 

 

 

02

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo Đ/c Vy Mỹ Sơn

 

 

 

03

Thứ Hai

Sinh hoạt Đảng

 

 

 

04

Thứ Ba

Đi cơ sở

 

 

 

05

Thứ Tư

Họp BCĐ Công nghệ thông tin (Nội dung tháng 3 chuyển qua)

Phòng

VH-TT

Đ/c Lô Thanh Nhất

PCT UBND huyện

HT2

06

Thứ Năm

Nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương

 

 

 

07

Thứ Sáu

Giao ban xây dựng cơ sở VMTD, cụm ATLC-SSCĐ quý I năm 2017 tại cụm I (tại xã Tam Thái)

Theo lịch Huyện ủy

 

 

08

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo Đ/c Lô Thanh Nhất

 

 

 

09

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo Đ/c Lô Thanh Nhất

 

 

 

10

Thứ Hai

Ngày tiếp dân

VPHĐND

&UBND

Chủ tịch UBND huyện

Phòng tiếp dân

- Ban Thường vụ Huyện ủy dự giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy (VP Huyện ủy, UBND huyện phối hợp chuẩn bị)

Theo lịch Huyện ủy

 

 

11

Thứ Ba

S: Tổng kết công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ban PTNTMN

Đ/c Nguyễn Văn Hải

CT UBND huyện

HT1

C: Tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017

Phòng NN&PTNT

Đ/c Nguyễn Văn Hải

CT UBND huyện

HT1

12

Thứ Tư

Giao ban XDCS VMTD, cụm ATLC-SSCĐ quý I năm 2017 tại cụm II (tại xã Xá Lượng)

Theo lịch Huyện ủy

 

 

13

Thứ Năm

- S: Thường trực Huyện ủy giao ban với Bí thư Đảng ủy trực thuộc và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Theo lịch Huyện ủy

 

 

- C: Giao ban khối nội chính

Theo lịch Huyện ủy

 

 

- C: Họp Ban đại diện HĐQT NH CSXH

Ngân hàng CSXH

Đ/c Lô Thanh Nhất

PCT UBND huyện

HT2

14

Thứ Sáu

Giao ban xây dựng cơ sở VMTD, cụm ATLC-SSCĐ quý I năm 2017 tại cụm III (tại xã Nga My)

Theo lịch Huyện ủy

 

 

15

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo Đ/c Nguyễn Văn Hải

 

 

 

16

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo Đ/c Nguyễn Văn Hải

 

 

 

17

Thứ Hai

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 (từ ngày 17 - 28/04/2017).

Ban CHQS

Đ/c Lô Thanh Nhất

PCT UBND huyện

TTCT

18

Thứ Ba

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tư pháp

Phòng Tư pháp

Đ/c Lô Thanh Nhất

PCT UBND huyện

HT1

19

Thứ Tư

Làm việc với các ban, ngành và UBND các xã, thị trấn về trách nhiệm trong việc cấp sai BHYT cho dân

Phòng LĐTBXH

Đ/c Lô Thanh Nhất

PCT UBND huyện

HT1

Giao ban xây dựng cơ sở VMTD, cụm ATLC-SSCĐ quý I năm 2017 tại cụm IV (tại xã Hữu Khuông)

Theo lịch Huyện ủy

 

 

20

Thứ Năm

Ngày tiếp dân

VPHĐND

&UBND

Chủ tịch UBND huyện

Phòng tiếp dân

Họp giao ban Khối Văn hóa - Xã hội

Phòng

VH-TT

Đ/c Lô Thanh Nhất

PCT UBND huyện

HT1

21

Thứ Sáu

Họp UBND huyện phiên tháng 4:

1- Nghe báo cáo công tác CĐĐH tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017 (VP HĐND-UBND huyện chuẩn bị).

2- Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận cuộc họp UBND huyện phiên tháng 3 (VP HĐND-UBND huyện chuẩn bị).

3- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017 (Phòng TC-KH chuẩn bị).

4- Báo cáo kết quả sản xuất vụ xuân, kế hoạch sản xuất vụ thu - vụ mùa năm 2017 (Nội dung họp BTV) (Phòng NN&PTNT chuẩn bị).

5- Báo cáo kết quả khảo sát tình hình nhân dân cư trú, làm ăn trái phép trong vùng lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ và phương án giải quyết (Nội dung họp BTV) (Hội đồng BTGPMB chuẩn bị).

6- Đề án luân chuyển cán bộ từ huyện về xã, từ xã về huyện giai đoạn 2016-2021 (Phòng Nội vụ chuẩn bị).

7- Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình thủy điện trên địa bàn huyện (Nội dung họp BTV) (Hội đồng BTGPMB chuẩn bị).

8. Kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 2017) (Phòng LĐTBXH chuẩn bị)

 

 

 

22

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo Đ/c Kha Văn Ót

 

 

 

23

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo Đ/c Kha Văn Ót

 

 

 

24

Thứ Hai

Đi cơ sở

 

 

 

25

Thứ Ba

Đi cơ sở

 

 

 

26

Thứ Tư

Đi cơ sở

 

 

 

27

Thứ Năm

Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy

Theo lịch Huyện ủy

 

 

28

Thứ Sáu

Họp BTV Huyện ủy phiên tháng 4:

1- Nghe kết quả sản xuất vụ xuân, kế hoạch sản xuất vụ thu - vụ mùa năm 2017 (UBND huyện chuẩn bị).

2- Nghe Kế hoạch thực hiện 3 đề án của Chính phủ về hỗ trợ phụ nữ (Hội LHPN huyện chuẩn bị).

3- Nghe kết quả khảo sát tình hình nhân dân cư trú, làm ăn trái phép trong vùng lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ và thảo luận phương án giải quyết (UBND huyện chuẩn bị).

4- Bàn công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng (Ban Tổ chức, UBKT Huyện ủy chuẩn bị).

Theo lịch Huyện ủy

 

 

29

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo Đ/c Vy Mỹ Sơn

 

 

 

30

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo Đ/c Vy Mỹ Sơn

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- VPUBND tỉnh (B/c);

- TTHU, TTHĐND huyện (B/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Chánh, PVP HĐND&UBND huyện;

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT-UB.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

  Nguyễn Trọng Hưng

 


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương