LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 4/2019 của UBND huyện
 
THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 4/2019 của UBND huyện (01/04/2019 11:30 AM)


­­ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

 

 


Số: 38/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tương Dương, ngày  01 tháng 4 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 4/2019 của UBND huyện

 

 


I. Trọng tâm công tác:

- Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

II. Trong tháng có:

- Ngày Giỗ tổ Hùng Vương;

- Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

III. Lịch làm việc, hội nghị:

NGÀY/

THỨ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA

ĐIỂM

01

Thứ Hai

Sinh hoạt Đảng

 

 

 

02

Thứ Ba

Hội nghị tập huấn triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2019

Công an huyện

PCT. KT

Công an huyện

Họp BTV Huyện ủy (Tháng 3 chuyển sang)

Theo Lịch HU

 

 

03

Thứ Tư

Sáng: Họp BCH Đảng bộ huyện quý I (Tháng 3 chuyển sang)

Theo Lịch HU

 

 

Chiều: Hội nghị cán bộ cốt cán quán triệt một số nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), triển khai Kết luận 134-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tháng 3 chuyển sang)

Theo Lịch HU

 

 

04

Thứ Năm

Sáng: Hội nghị triển khai phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2019

Phòng NN&PTNT

PCT. NL

HT1

Chiều: Chủ tịch UBND huyện làm việc với Chi cục Thuế

Chi cục thuế

CT UBND

Chi cục thuế

05

Thứ Sáu

Sáng: Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Thường trực HĐND 3 huyện: Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông

TT HĐND

CT HĐND

TTVH

Sáng: Họp Tổng kết Lễ hội Đền Vạn – Cửa Rào năm 2019

Phòng VH-TT

PCT. VX

HT 1

Chiều: Chủ tịch, PCT.KT và các phòng, ban liên quan làm việc với xã Lưu Kiền

UBND xã

Lưu Kiền

CT, PCT.KT

Lưu Kiền

Chiều: Đối thoại với cử tri xã Xá Lượng

HĐBTGPMB

PCT.NL

Xá Lượng

06

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Phan Đức Sơn

 

 

 

07

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Phan Đức Sơn

 

 

 

08

Thứ Hai

Giao ban xây dựng cơ sở VMTD, cụm ATLC-SSCĐ cụm I, quý I năm 2019 tại xã Tam Đình

Theo Lịch HU

 

 

Sáng: PCT.NL làm việc với nhà máy thủy điện Khe Bố

HĐBTGPMB

PCT.NL

HT 1

Chiều: Chủ tịch làm việc với nhà máy thủy điện Nậm Nơn, Bản Ang

HĐBTGPMB

Chủ tịch

HT1

09

Thứ Ba

Sáng: Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Tam Hợp.

Theo Lịch HU

 

 

Chiều: Sơ kết 01 năm thực hiện phong trào đấu tranh phòng, chống truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn xã Tam Hợp (tại Đồn Biên phòng Tam Hợp);

Theo Lịch HU

 

 

Khởi công xây dựng trường Mầm non điểm bản Phà Lõm.

Phòng KT-HT

PCT.KT

Tam Hợp

10

Thứ Tư

Ngày tiếp dân

Ban tiếp dân

CT UBND

Phòng tiếp dân

Ban Thường vụ Huyện ủy dự giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy

Theo Lịch HU

 

 

Từ ngày 10-12: Đoàn công tác Huyện ủy, UBND huyện đi chúc tết nước bạn Lào

 

PCT.VX

Trưởng đoàn

 

11

Thứ Năm

Giao ban xây dựng cơ sở VMTD, cụm ATLC-SSCĐ cụm II, quý I năm 2019 tại xã Xá Lượng

Theo Lịch HU

 

 

C: Giao ban khối Nội chính.

Theo Lịch HU

 

 

 

Kiểm tra sản xuất Nông- Lâm nghiệp, công tác các Mai Sơn, Nhôn Mai, Hữu Khuông

Phòng NN&PTNT

PCT.NL

Các xã

12

Thứ Sáu

Tập huấn nghiệp vụ về cơ sở dữ liệu Quốc gia về KNTC năm 2019 (12/4 đến 14/4).

Thanh tra

TTCN&TT tỉnh

TTCT

Tối: Thường trực Huyện ủy dự Chương trình cầu truyền hình trực tiếp Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của CT Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Theo Lịch HU

 

 

13

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Vy Mỹ Sơn

 

 

 

14

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Vy Mỹ Sơn

 

 

 

15

Thứ Hai

Nghỉ bù ngày giỗ tổ Hùng Vương

 

 

 

16

Thứ Ba

Họp đại diện HĐQT ngân hàng CSXH

NHCSXH

PCT.VX

HT1

17

Thứ Tư

Giao ban khối Nội chính

Theo Lịch HU

 

 

Giao ban xây dựng cơ sở VMTD, cụm ATLC-SSCĐ cụm III, quý I năm 2019 tại xã Yên Tĩnh

Theo Lịch HU

 

 

18

Thứ Năm

Giao ban xây dựng cơ sở VMTD, cụm ATLC-SSCĐ cụm IV, quý I năm 2019 tại xã Nhôn Mai

Theo Lịch HU

 

 

19

Thứ Sáu

Họp UBND phiên họp tháng 4/2019:

 

1- Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện phiên tháng 3/2019 (VP HĐND-UBND huyện chuẩn bị)

3- Báo cáo tình hình thực hiện KT-XH, QP-AN tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm 5 năm 2019 (Phòng TC-KH chuẩn bị)

4. Báo cáo kết quả sản xuất vụ xuân, kế hoạch sản xuất vụ thu năm 2019 (Phòng NN&PTNT chuẩn bị)

5. Báo cáo kết quả thực hiện việc phát triển và mở rộng diện tích cây chanh leo (Ban PTNTMN chuẩn bị)

6. Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tình hình giải quyết các tồn đọng, vướng mắc liên quan đến các công trình thủy điện trên địa bàn huyện (Hội đồng BTGPMB chuẩn bị)

7. Kế hoạch tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai năm 2019 (Phòng LĐTBXH chuẩn bị)

8. Phương án thực hiện các hạng mục theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ, phát  triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 (Phòng Dân tộc chuẩn bị)

9. Kế hoạch tuyên truyền phổ biến GDPL quý II/2019 (Phòng Tư pháp chuẩn bị)

10. Báo cáo công tác giao đất giao rừng (Phòng TN-MT chuẩn bị)

11. Quy chế khen thưởng các xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; các xã, thị trấn đạt chuẩn về thiết chế VH-TT-TT (Phòng VH-TT chuẩn bị)

12. Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện phong trào đấu tranh phòng, chống truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị)

VP HĐND-UBND

CT UBND

HT 1

20

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Kha Văn Ót

 

 

 

21

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Kha Văn Ót

 

 

 

22

Thứ Hai

Ngày tiếp dân (ngày 20 chuyển qua)

Ban tiếp dân

CT UBND

Phòng tiếp dân

Giao ban an ninh trường học

Phòng GD&ĐT

PCT.VX

 

Chiều: Chủ tịch làm việc với xã Xiêng Mi

UBND xã

Xiêng Mi

Chủ tịch

Xiêng Mi

23

Thứ Ba

Sáng: Thường trực Huyện ủy giao ban với bí thư Đảng ủy trực thuộc và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (trực tuyến)

Theo Lịch HU

 

 

Chiều: Giao ban Thường trực HĐND huyện

TT HĐND

CT HĐND

HT 1

24

Thứ Tư

Sáng: Chủ tịch làm việc với xã Yên Hòa

UBND xã

Yên Hòa

Chủ tịch

Yên Hòa

Chiều: Chủ tịch làm việc với xã Yên Na

UBND xã

Yên Na

Chủ tịch

Yên Na

25

Thứ Năm

Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy (trực tuyến)

Theo Lịch HU

 

 

Hội nghị Thường trực HĐND huyện

TT HĐND

CT HĐND

HT 1

26

Thứ Sáu

Họp BTV Huyện ủy phiên tháng 4:

1- Nghe tình hình giải quyết các tồn đọng, vướng mắc liên quan đến thủy điện trên địa bàn huyện (UBND huyện chuẩn bị).

2- Nghe báo cáo kết quả phát triển cây chanh leo trên địa bàn (UBND huyện chuẩn bị).

3- Nghe kết quả 01 năm thực hiện phong trào đấu tranh phòng, chống truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn huyện (UBND huyện chuẩn bị).

4- Bàn công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng (Ban Tổ chức, UBKT Huyện ủy chuẩn bị).

Theo Lịch HU

 

 

Tối: Thường trực Huyện ủy dự Chương trình Khai hội du lịch Cửa Lò năm 2019

 

 

 

27

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Lô Thanh Nhất

 

 

 

28

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Lô Thanh Nhất

 

 

 

29

Thứ Hai

Nghỉ ngày 30/4 (Làm bù vào thứ 7 ngày 4/5)

 

 

 

30

Thứ Ba

Nghỉ ngày 30/4

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- VPUBND tỉnh (B/c);

- TTHU, TTHĐND huyện (B/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Chánh, PVP HĐND&UBND huyện;

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;

- Cổng TTĐT huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

  Trần Văn Toản


 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương