LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 3/2017 của UBND huyện
 
Chương trình công tác tháng 3/2017 của UBND huyện (27/02/2017 01:56 PM)

­­ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

 

 


Số: 26/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tương Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 3/2017 của UBND huyện

 


I. Trọng tâm công tác:

- Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII);

- Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

II. Trong tháng có:

- Ngày Biên phòng toàn dân 03/03;

- Ngày Quốc tế phụ nữ 08/03;

- Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03).

III. Lịch làm việc, hội nghị:

NGÀY/

THỨ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA

ĐIỂM

01

Thứ Tư

Thường trực Huyện ủy dự lễ ra quân huấn luyện năm 2017

Theo lịch Huyện ủy

 

 

Họp phê duyệt thôn bản được hưởng chế độ bán trú cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP

Phòng GD&ĐT

Đ/c Lô Thanh Nhất

PCT UBND huyện

HT2

02

Thứ Năm

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy:

Kiểm điểm tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

Theo lịch Huyện ủy

 

 

03

Thứ Sáu

UBND huyện làm việc với Tập đoàn điện lực

HĐ BTGPMB

Đ/c Nguyễn Văn Hải

CT UBND huyện

HT2

04

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo Đ/c Vy Mỹ Sơn

 

 

 

05

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo Đ/c Vy Mỹ Sơn

 

 

 

06

Thứ Hai

Sáng: Chủ tịch UBND huyện làm việc với Đảng ủy, UBND thị trấn Hòa Bình

UBND

Thị trấn HB

Đ/c Nguyễn Văn Hải

CT UBND huyện

UBND

TTHB

Chiều: Chủ tịch UBND huyện làm việc với Trường THPT Tương Dương 1

Trường THPT

TD 1

Đ/c Nguyễn Văn Hải

CT UBND huyện

Trường

TD1

07

Thứ Ba

Giao ban khối Nông – Lâm quý I/2017

Phòng NN&PTNT

Đ/c Kha Văn Ót

PCT UBND huyện

HT2

08

Thứ Tư

Giao ban khối Văn - Xã quý I/2017

Phòng VH-TT

Đ/c Lô Thanh Nhất

PCT UBND huyện

HT2

09

Thứ Năm

Đi cơ sở

 

 

 

10

Thứ Sáu

Ngày tiếp dân

VPHĐND

&UBND

Chủ tịch UBND huyện

Phòng tiếp dân

11

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo Đ/c Lô Thanh Nhất

 

 

 

12

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo Đ/c Lô Thanh Nhất

 

 

 

13

Thứ Hai

Hội nghị Tổng kết công tác BV&PTR năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Hạt

Kiểm lâm

Đ/c Kha Văn Ót

PCT UBND huyện

HT1

14

Thứ Ba

Thường trực Huyện ủy giao ban với bí thư Đảng ủy trực thuộc và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Theo lịch Huyện ủy

 

 

C: Thông qua giáo án giáo dục QP&AN cho đối tượng 3

BCH QS

Đ/c Lô Thanh Nhất

PCT UBND huyện

HT2

15

Thứ Tư

Giao ban khối Nội chính

Theo lịch Huyện ủy

 

 

16

Thứ Năm

Duyệt Kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn năm học 2017-2018 có định hướng 05 năm tiếp theo

Phòng GD&ĐT

Đ/c Lô Thanh Nhất

PCT UBND huyện

HT2

17

Thứ Sáu

Họp UBND huyện phiên tháng 3:

1. Nghe báo cáo công tác CĐĐH 3 tháng đầu năm 2017 (VP UBND huyện chuẩn bị).

2. Nghe báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tháng 01, 02/2017 (VP UBND huyện chuẩn bị).

3. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 3 tháng đầu năm 2017 (nội dung chuẩn bị trình Ban Chấp hành) (Phòng TC-KH chuẩn bị).

4. Nghe kết quả công tác phòng chống lụt bão và phòng chống cháy rừng năm 2016; cho ý kiến vào kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão (Phòng NN&PTNT chuẩn bị).

5. Nghe kết quả công tác PCCR năm 2016 và kế hoạch phòng chống cháy rừng năm 2017 (Hạt Kiểm lâm chuẩn bị).

6. Nghe Kế hoạch thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng trên địa bàn huyện (Phòng NN&PTNT chuẩn bị)

7. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 9 tháng cuối năm 2017 (Phòng TC-KH chuẩn bị).

8. Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động Nông thôn (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị).

9. Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC, hoạt động của Bộ phận một cửa huyện quý I, nhiệm vụ và giải pháp quý II năm  2017 (Phòng Nội vụ chuẩn bị).

10. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống lãng phí quý I, nhiệm vụ và giải pháp quý II năm  2017 (Thanh tra chuẩn bị).

11. Báo cáo công tác giải quyết KNTC của công dân quý I, nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2017 (Thanh tra chuẩn bị).      

Văn phòng

UBND

Đ/c Nguyễn Văn Hải

CT UBND huyện

HT2

18

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo Đ/c Nguyễn Văn Hải

 

 

 

19

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo Đ/c Nguyễn Văn Hải

 

 

 

20

Thứ Hai

Ngày tiếp dân

VPHĐND

&UBND

Chủ tịch UBND huyện

Phòng tiếp dân

Họp Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin

Phòng VH-TT

Đ/c Lô Thanh Nhất

PCT UBND huyện

HT2

21

Thứ Ba

Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017.

BCH QS

Đ/c Nguyễn Văn Hải

CT UBND huyện

HT 2

22

Thứ Tư

Đi cơ sở

 

 

 

23

Thứ Năm

Đi cơ sở

 

 

 

24

Thứ Sáu

Đi cơ sở

 

 

 

25

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo Đ/c Kha Văn Ót

 

 

 

26

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo Đ/c Kha Văn Ót

 

 

 

27

Thứ Hai

Đi cơ sở

 

 

 

28

Thứ Ba

Họp BTV Huyện ủy phiên tháng 03:

1- Cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 3 tháng đầu năm 2017 (nội dung chuẩn bị trình Ban Chấp hành) (UBND huyện chuẩn bị).

2- Nghe kết quả công tác phòng chống lụt bão và phòng chống cháy rừng năm 2016; cho ý kiến vào kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão và phòng chống cháy rừng năm 2017 (UBND huyện chuẩn bị).

3- Nghe Kế hoạch thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng trên địa bàn huyện (UBND huyện chuẩn bị).

4- Chỉ đạo cơ sở tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì).

5- Nghe kết quả 4 năm thực hiện Đề án số 03-ĐA/HU ngày 15/05/2013 về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT cấp ủy giai đoạn 2013-2015 và những năm tiếp theo. (UBKT Huyện ủy chuẩn bị).

6- Nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25 (khóa IX) về công tác tôn giáo (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị).

7- Bàn công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng (Ban Tổ chức, UBKT Huyện ủy chuẩn bị).

Theo lịch HU

 

 

29

Thứ Tư

Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy

Theo lịch HU

 

 

30

Thứ Năm

Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện quý I:

1- Nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh 3 tháng đầu năm 2017 (UBND huyện chuẩn bị).

2- Nghe kết quả 4 năm thực hiện Đề án số 03 - ĐA/HU ngày 15/5/2013 về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT cấp ủy, giai đoạn 2013 - 2015 và những năm tiếp theo (UBKT Huyện ủy chuẩn bị).

3- Thông qua Nghị quyết của BCH Đảng bộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017 (Văn phòng Huyện ủy phối hợp với BCH Quân sự chuẩn bị).

Theo lịch HU

 

 

31

Thứ Sáu

S: Giao ban Khối dân vận Huyện ủy

Theo lịch HU

 

 

 

 

Nơi nhận:

- VPUBND tỉnh (B/c);

- TTHU, TTHĐND huyện (B/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Chánh, PVP HĐND&UBND huyện;

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Trần Văn Toản

  |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương