LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 12/2016 của UBND huyện Tương Dương
 
Chương trình công tác tháng 12/2016 của UBND huyện Tương Dương (30/11/2016 01:44 PM)

­­ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
 

 


Số: 146/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Tương Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 


THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 12/2016 của UBND huyện
 

    I. Trọng tâm công tác:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020;

- Tổng kết năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017.

                II. Trong tháng có:

                - Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12);

- Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12).

                III. Lịch làm việc, hội nghị:

 

NGÀY/

THỨ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PH. CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA

ĐIỂM

01

Thứ Năm

Chiều: Đại hội Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hội doanh nghiệp

Đ/c Hải

HT 1

02

Thứ Sáu

Chiều: Hội nghị đại biểu Nông dân SXKD giỏi lần thứ 3

Hội

Nông dân

Đ/c Ót

HT 1

Chiều: Làm việc với các nhà thầu thuộc dự án: TĐC Thủy điện Khe Bố

HĐBTGPMB

Đ/c Hải

HT 2

03

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Lô Thanh Nhất

 

 

 

04

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Lô Thanh Nhất

 

 

 

05

Thứ Hai

Sáng: Sinh hoạt Đảng

 

 

 

Chiều: Họp Thường trực HĐND huyện

Theo lịch

HĐND

Đ/c Nhung

Phòng họp

HĐND

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thôn bản, xã về công tác Xuất khẩu lao động năm 2016

Phòng LĐTBXH

Đ/c Nhất

Xã Nhôn Mai

Chiều: Họp giải quyết tranh chấp ĐGHC các xã, thị trấn

Phòng

Nội vụ

Đ/c Ót

HT 1

06

Thứ Ba

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thôn bản, xã về công tác Xuất khẩu lao động năm 2016

Phòng LĐTBXH

Đ/c Nhất

Mai Sơn

Từ ngày 06-08/12/2016: Tập huấn phần mềm chính quyền điện tử HCM (03 lớp)

Phòng VH-TT

Đ/c Nhất

HT 1

07

Thứ Tư

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (phiên tháng 11 chuyển qua)

Theo lịch

HU

 

 

08

Thứ Năm

- Sáng: Họp Ban Thường vụ (tiếp)

 

 

 

- Chiều: Hội nghị cốt cán toàn huyện quán triệt Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và một số chủ trương quan trọng của TW, tỉnh và huyện

Theo lịch

HU

 

 

09

Thứ Sáu

Sáng: Họp bàn quy hoạch phát triển cây Chanh leo

Ban PTNTMN

Đ/c Hải

HT 2

Chiều: Giao ban khối Kinh tế

Phòng

TC-KH

Đ/c Sơn

HT 2

10

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Văn Hải

 

 

 

11

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Văn Hải

 

 

 

12

Thứ Hai

Từ ngày 12-14/12/2016: Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017 tại huyện

Ban CHQS

Đ/c Hải

Ban CHQS

Sáng: Giao ban khối Nội chính

Theo lịch HU

 

 

Chiều: Hội nghị Tổng kết công tác Dân số - KHHGĐ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

TTDS-KHHGĐ

Đ/c Nhất

HT 1

Từ ngày 12-18/12/2016: Thảo luận dự toán ngân sách năm 2017 cho các xã, thị trấn

Chi cục Thuế

Đ/c Sơn

Chi cục Thuế

13

Thứ Ba

Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện quý IV:

1- Nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

2- Nghe báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

3- Nghe và cho ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2016.

4- Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Theo lịch HU

 

 

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thôn bản, xã về công tác Xuất khẩu lao động năm 2016

Phòng LĐTBXH

Đ/c Nhất

H Khuông

14

Thứ Tư

Thẩm định Bản đạt NTM tại xã Xá Lượng

Ban PTNTMN

Đ/c Ót

Tại xã

15

Thứ Năm

Thẩm định Bản đạt NTM tại xã Tam Quang

Ban PTNTMN

Đ/c Ót

Tại xã

Từ ngày 15-18/12: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thôn bản, xã về công tác Xuất khẩu lao động năm 2016

Phòng LĐTBXH

Đ/c Nhất

TTVH

16

Thứ Sáu

Họp tổng kết sản xuất Nông nghiệp năm 2016 và phướng hướng nhiệm vụ năm 2017

Phòng NN&PTNT

Đ/c Ót

HT 1

17

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Vy Mỹ Sơn

 

 

 

18

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Vy Mỹ Sơn

 

 

 

19

Thứ Hai

Sáng: Giao ban Thường trực Huyện ủy với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

Theo lịch HU

 

 

Chiều: Họp giải quyết tranh chấp ĐGHC giữa các xã: Tam Quang – Tam Đình; Lượng Minh – Xá Lượng

Phòng

Nội vụ

Đ/c Hải

HT 2

20

Thứ Ba

Họp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

TT BCĐ

Đ/c Nhất

HT 2

21

Thứ Tư

Họp UBND huyện phiên thường kỳ tháng 12:

1- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2017 (VP HĐND&UBND chuẩn bị).

2- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN tháng 12/2016, nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2017 (Phòng TC-KH chuẩn bị).

3- Thông qua Chương trình ban hành VBQPPL năm 2017 của HĐND, UBND huyện (Phòng Tư pháp chuẩn bị).

4- Chương trình công tác của UBND huyện năm 2017 (VP HĐND&UBND chuẩn bị).

5- Nghe một năm thực hiện Đề án bảo tồn, phát triển làng văn hóa dân tộc bản Lau, xã Thạch Giám, gắn với xây dựng nông thôn mới (Phòng VH-TT chuẩn bị).

6- Nghe kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân và kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào năm 2017 (Phòng VH-TT chuẩn bị).

7- Nghe báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 (Phòng Thanh tra chuẩn bị).

 

 

 

22

Thứ Năm

Sáng: Họp giải quyết tranh chấp ĐGHC giữa các xã: Tam Đình – Tam Thái; Thạch Giám – TT Hòa Bình

Phòng

Nội vụ

Đ/c Hải

HT 2

Chiều: Họp giải quyết tranh chấp ĐGHC giữa các xã: Yên Na – Yên Hòa – Yên Tĩnh

Phòng

Nội vụ

Đ/c Hải

HT 2

23

Thứ Sáu

Sáng: Họp giải quyết tranh chấp ĐGHC giữa các xã: Yên Thắng – Xiêng My; Yên Hòa – Nga My

Phòng

Nội vụ

Đ/c Hải

HT 2

24

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Kha Văn Ót

 

 

 

25

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Kha Văn Ót

 

 

 

26

Thứ Hai

Họp Hội đồng nhân dân huyện kỳ thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2021

TTHĐND và VPHĐND

 

TTVH

27

Thứ Ba

Sáng: Họp Hội đồng nhân dân huyện kỳ thứ 3 (tiếp)

TTHĐND và VPHĐND

 

TTVH

Chiều: Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện quy chế phối hợp giữa BCH BĐBP tỉnh với các huyện, thị ủy biên giới, ven biển năm 2016

Theo lịch BĐBP tỉnh

 

 

28

Thứ Tư

Sáng: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện

Phòng

Nội vụ

Đ/c Hải

HT 2

Chiều: Giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với khối Dân vận quý IV

Theo lịch HU

 

 

29

Thứ Năm

Họp Ban Thường vụ phiên định kỳ tháng 12:

1- Nghe một năm thực hiện Đề án bảo tồn, phát triển làng văn hóa dân tộc bản Lau, xã Thạch Giám, gắn với xây dựng nông thôn mới (UBND huyện chuẩn bị).

2- Nghe kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân và kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào năm 2017 (UBND huyện chuẩn bị).

3- Nghe báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 (UBND huyện chuẩn bị).

4- Bàn chương trình công tác năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị).

5- Bàn Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy (Ủy ban Kiểm tra chuẩn bị).

6- Bàn công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng (Ban Tổ chức, UBKT Huyện ủy chuẩn bị).

Theo lịch HU

 

 

Tập huấn xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho lãnh đạo, nhân viên bếp ăn trường học trên địa bàn

Phòng YT

 

HT 1

30

Thứ Sáu

Họp giải quyết tranh chấp ĐGHC giữa các xã thuộc các huyện: Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong

Phòng

Nội vụ

Đ/c Hải

HT 1

31

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Lô Thanh Nhất

 

 

 

 

Nơi nhận:

- VPUBND tỉnh (B/c);

- TTHU, TTHĐND huyện (B/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Chánh, PVP HĐND&UBND huyện;

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Văn Toản

 
 

  |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương