LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 01/2017 của UBND huyện
 
Chương trình công tác tháng 01/2017 của UBND huyện (03/01/2017 11:36 AM)

­­ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

 

 


Số: 135/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tương Dương, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 01/2017 của UBND huyện


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Xuân Đinh Dậu 2017 


 

 


               

 

 

I. Trọng tâm công tác:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020;

- Tổng kết năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017;

- Thực hiện chính sách đối với người có công, công tác an sinh xã hội dịp tết Nguyên đán;

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017.

II. Trong tháng có:

- Ngày truyền thống công tác nội chính của Đảng (05/01);

- 71 năm Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (06/01).

III. Lịch làm việc, hội nghị:

NGÀY/

THỨ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA

ĐIỂM

01

Chủ nhật

Tết Dương lịch

 

 

 

02

Thứ Hai

Nghỉ bù Tết Dương lịch

 

 

 

03

Thứ Ba

Đi cơ sở

Các đoàn

Lãnh đạo UBND huyện

Các xã

04

Thứ Tư

Hội nghị Tổng kết công tác XD Đảng năm 2016 của Đảng ủy Cơ quan chính quyền

VP

Đảng ủy

Đ/c Lô Thanh Nhất

HT 1

05

Thứ Năm

Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở ATLC- SSCĐ huyện làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh

Theo lịch HU

 

 

06

Thứ Sáu

Đi thực địa giải quyết tranh chấp ĐGHC xã Yên Na - Yên Tĩnh - Yên Hòa

Phòng Nội vụ

Đ/c Kha Văn Ót

Các xã

07

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Kha Văn Ót

 

 

 

08

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Kha Văn Ót

 

 

 

 

Dự chương trình truyền hình trực tiếp "vì người nghèo" tết Đinh Dậu 2017.

Phòng LĐTBXH

Đ/c Lô Thanh Nhất

 

09

Thứ Hai

Sáng: Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai kế hoạch năm 2017

VP HĐND&

UBND

Đ/c Nguyễn Văn Hải

HT 2

Chiều: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận và phong trào thi đua năm 2016

MTTQ

 

HT 1

10

Thứ Ba

Chiều: Hội nghị Tổng kết công tác Hội LHPN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Hội LHPN

 

HT 1

Chiều: Ban Thường vụ Huyện ủy giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy

Theo lịch

HU

 

 

11

Thứ Tư

Sáng: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Theo lịch

HU

 

 

Chiều: Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017.

BCHQS huyện

Đ/c Nguyễn Văn Hải

HT 1

12

Thứ Năm

Sáng: Tổng kết công tác XDCS - ATLC - SSCĐ năm 2016 và ký kết liên tịch giữa các ban, ngành, đoàn thể năm 2017

BCHQS huyện

Đ/c Nguyễn Văn Hải

HT 1

Chiều: Hội nghị triển khai công tác công an năm 2017

Công an huyện

Đ/c Phạm Trọng Hoàng

và Đ/c Nguyễn Văn Hải (Mời dự)

 

Đi thực địa giải quyết tranh chấp ĐGHC xã Yên Hòa - Nga My

Phòng Nội vụ

Đ/c Kha Văn Ót

Các xã

13

Thứ Sáu

Họp giải quyết tranh chấp ĐGHC xã Tam Quang - Tam Đình (chuyển từ tháng 12/2016 sang)

Phòng Nội vụ

Đ/c Nguyễn Văn Hải

HT 2

14

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Vy Mỹ Sơn

 

 

 

15

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Vy Mỹ Sơn

 

 

 

16

Thứ Hai

Họp Ban Chỉ đạo kiên cố hóa trường lớp học

Phòng GD&ĐT

Đ/c Lô Thanh Nhất

HT 2

17

Thứ Ba

Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; tổng kết công tác thống kê năm 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2017

Chi cục

Thống kê

Đ/c Vy Mỹ Sơn

HT 1

18

Thứ Tư

Giao ban khối Nội chính

Theo lịch HU

 

 

19

Thứ Năm

Thường trực Huyện ủy thăm, chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện nghỉ hưu trên địa bàn huyện

Theo lịch HU

 

 

Họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH

NHCSXH

Đ/c Lô Thanh Nhất

HT 1

Giao ban Khối Kinh tế

Phòng TC-KH

Đ/c Vy Mỹ Sơn

HT 2

20

Thứ Sáu

Họp UBND huyện phiên định kỳ:

1- Nghe kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng nông thôn mới và tiến độ xây dựng nông thôn mới ở xã Tam Quang (Ban PTNTMN chuẩn bị).

2- Nghe kế hoạch bảo vệ rừng, quản lý lâm sản dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu và năm 2017 (Hạt Kiểm lâm chủ trì chuẩn bị).

3- Nghe kết quả 01 năm thực hiện Đề án bảo tồn, phát triển làng văn hóa dân tộc bản Lau (Phòng VH-TT chuẩn bị)

4- Nghe kế hoạch tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2017; kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào năm 2017 (Phòng VH-TT chuẩn bị).

5. Kế hoạch tổ chức tết trồng cây đầu xuân 2017 (Phòng NN&PTNT chuẩn bị)

Văn phòng HĐND&

UBND

Đ/c Nguyễn Văn Hải

HT 2

21

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Nguyễn Văn Hải

 

 

 

22

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Nguyễn Văn Hải

 

 

 

23

Thứ Hai

Họp BTV Huyện ủy phiên định kỳ (gộp nội dung phiên tháng 12/2016 và tháng 01/2017):

1- Bàn chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017 (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị) và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 (UBKT Huyện ủy chuẩn bị).

2- Bàn kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị).

3- Nghe kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng nông thôn mới và tiến độ xây dựng nông thôn mới ở xã Tam Quang (UBND huyện và Đảng ủy xã Tam Quang chuẩn bị).

4- Nghe kế hoạch bảo vệ rừng, quản lý lâm sản dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu và năm 2017 (UBND huyện chuẩn bị).

5- Nghe kết quả 01 năm thực hiện Đề án bảo tồn, phát triển làng văn hóa dân tộc bản Lau (UBND huyện chuẩn bị)

6- Nghe kế hoạch tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và tổ chức tết trồng cây đầu xuân 2017; kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào năm 2017 (UBND huyện chuẩn bị).

7- Phân công Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo huyện trực, xử lý công việc trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị).

8- Bàn công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng (BTC, UBKT chuẩn bị).

Theo lịch HU

 

 

24

Thứ Ba

Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện đi thăm chúc tết gia đình chính sách, người có công, các đồng chí cán bộ, đảng viên lão thành của huyện, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Phòng LĐTBXH và VP HĐND&

UBND

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện

Các đơn vị

25

Thứ Tư

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2017

VP HĐND&

UBND

Đ/c Nguyễn Văn Hải

HT 1

26

Thứ Năm

Nghỉ tết Nguyên đán năm 2017

 

 

 

27

Thứ Sáu

Nghỉ tết Nguyên đán năm 2017

 

 

 

28

Thứ Bảy

Nghỉ tết Nguyên đán năm 2017

 

 

 

29

Chủ nhật

Nghỉ tết Nguyên đán năm 2017

 

 

 

30

Thứ Hai

Nghỉ tết Nguyên đán năm 2017

 

 

 

31

Thứ Ba

Nghỉ tết Nguyên đán năm 2017

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh (B/c);

- TTHU, TTHĐND huyện (B/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Chánh, PVP HĐND&UBND huyện;

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.


TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

 

Trần Văn Toản


 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương