LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 5/2017 của UBND huyện Tương Dương
 
Chương trình công tác tháng 5/2017 của UBND huyện Tương Dương (08/05/2017 07:08 AM)

­­ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

 

 

Số:   60/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tương Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 5/2017 của TT HĐND và UBND huyện

 

I. Trọng tâm công tác:

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai.

- Tập trung sản xuất vụ Hè Thu năm 2017.

II. Trong tháng có:

- Ngày Quốc tế lao động 01/5.

- Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5;

- Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017).

III. Lịch làm việc, hội nghị:

NGÀY/

THỨ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PH. CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA

ĐIỂM

01

Thứ Hai

Nghỉ ngày Quốc tế lao động 01/5

Trực lãnh đạo: Đ/c Lô Thanh Nhất

 

 

 

02

Thứ Ba

Nghỉ bù ngày Giải phóng Miền Nam 30/4

Trực lãnh đạo: Đ/c Lô Thanh Nhất

 

 

 

03

Thứ Tư

Bồi dưỡng kiến thức mới cho đối tượng 4 (từ ngày 3 đến 7/2107)

Ban CHQS

 

TTCT

04

Thứ Năm

Sinh hoạt đảng

 

 

 

05

Thứ Sáu

Tổ chức các hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020

Theo lịch HU

 

 

C: Họp Thường trực HĐND huyện định kỳ tháng 5/2017

TT HĐND

CT HĐND

P. họp HĐND

06, 07 Thứ Bảy, Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Văn Hải

 

 

 

08

Thứ Hai

S: Họp các tiểu ban phục vụ diễn tập KVPT huyện (8 - 12/5)

Theo lịch HU

 

 

C: Làm việc với một số Sở, ban, ngành cấp tỉnh về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Tương Dương giai đoạn 2017-2020

Phòng VH&TT

Chủ tịch UBND huyện

HT2

09

Thứ Ba

S: Thông qua biên bản thẩm định quyết toán ngân sách năm 2016

Phòng TC-KH

PCT.KT

HT1

C: Họp Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia

Phòng

GD&ĐT

PCT.VX

HT2

10

Thứ Tư

Ngày tiếp dân

VPHĐND

&UBND

Chủ tịch UBND huyện

Phòng tiếp dân

Đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tại các xã, thị trấn (Từ 10 đên 22)

TT HĐND

Đại biểu HĐND

Các xã, thị trấn

Hiệp thương giải quyết địa giới hành chính giữa xã Lưu Kiền và xã Nậm Càn, Kỳ Sơn

Phòng

Nội vụ

PCT.NL

huyện Kỳ Sơn

11

Thứ Năm

Ban chỉ đạo XDNTM làm việc với xã Tam Quang

Ban PTNTMN

 

xã Tam Quang

12

Thứ Sáu

S: Hội nghị triển khai thực hiện quy hoạch thị trấn Hòa Bình

Phòng KT-HT

Chủ tịch UBND huyện

HT1

C: Hiệp thương giải quyết địa giới hành chính giữa xã Tam Thái và Tam Đình

Phòng

Nội vụ

Chủ tịch UBND huyện

HT1

13, 14

Thứ Bảy,

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Kha Văn Ót

 

 

 

15

Thứ Hai

Giao ban Khối Nội chính

Theo lịch HU

 

 

16

Thứ Ba

Thường trực Huyện ủy giao ban với bí thư Đảng ủy trực thuộc và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Theo lịch HU

 

 

17

Thứ Tư

Bồi dưỡng xây dựng Kế hoạch B theo kế hoạch của BCĐ DTKVPT tỉnh Nghệ An

Theo lịch HU

 

 

C: Họp Ban chỉ đạo CNTT

Phòng VH&TT

PCT.VX

HT2

18

Thứ Năm

Họp UBND huyện phiên tháng 4:

1- Nghe báo cáo công tác CĐĐH tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2017 (VP UBND huyện chuẩn bị).

2- Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận cuộc họp UBND huyện phiên tháng 4 (VP UBND huyện chuẩn bị).

3- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2017 (Phòng TC-KH chuẩn bị).

4- Báo cáo kết quả thực hiện công tác BTGPMB các công trình thủy điện trên địa bàn huyện (Nội dung họp BTV) (Hội đồng BTGPMB chuẩn bị).

5- Kế hoạch thi tốt nghiệp THPT, xét tốt nghiệp THCS năm học 2016- 2017 (Phòng GD-ĐT chuẩn bị).

6- Kế hoạch tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cộng đồng phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em năm 2017 (Công an chuẩn bị).

7- Đề án đổi mới mô hình cai nghiện tại TT GDLĐXH huyện Tương Dương giai đoạn 2017 - 2021 (phòng LĐTBXH chỉ đạo TT GDLĐXH chuẩn bị).

8- Quy chế về công tác thi đua khen thưởng năm 2017 (phòng Nội vụ chuẩn bị).

9- Báo cáo kết quả thực hiện đề án của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 (phòng Nội vụ chuẩn bị).

10- Báo cáo kết quả rà soát và phương án xử lý các điểm dân cư, các công trình có nguy cơ bị lũ ống, lũ quét, sạt lở đất (phòng NN&PTNT chuẩn bị).

11- Thông qua Kế hoạch CNTT 2017-2020 (phòng VH&TT chuẩn bị).

VP HĐND

&UBND

Chủ tịch UBND

HT 2

19

Th Sáu

Tổ chức Lễ triển khai tháng hành động VSATLĐ

Phòng LĐTBXH

PCT.VX

xã Tam Quang

20, 21

Thứ Bảy, Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Vy Mỹ Sơn

 

 

 

22

Thứ Hai

Ngày tiếp dân (ngày 20 chuyển qua).

VP HĐND

&UBND

Chủ tịch UBND huyện

Phòng tiếp dân

23

Thứ Ba

S: Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Xiêng My nghe báo cáo tình lình thực hiện KTXH quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II

UBND xã

 

xã Xiêng My

C: Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Nga My nghe báo cáo tình lình thực hiện KTXH quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II

UBND xã

 

xã Nga My

24

Thứ Tư

Đi cơ sở

 

 

 

25

Thứ Năm

Họp tổ chức thực hiện Kết luận số 927/TB-SNN.KL ngày 24/4/2017 của sở NN&PTNT

Hạt kiểm lâm

Chủ tịch UBND huyện

TH1

26

Thứ Sáu

Họp BTV Huyện ủy phiên tháng 5:

1- Nghe kết quả rà soát và phương án xử lý các điểm dân cư, các công trình có nguy cơ bị lũ ống, lũ quét, sạt lở đất (UBND huyện chuẩn bị).

2- Nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình thủy điện trên địa bàn huyện (UBND huyện chuẩn bị).

3- Nghe và cho ý kiến về Kế hoạch tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cộng đồng phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em năm 2017 (Công an huyện phối hợp với Hội LHPN huyện chuẩn bị).

4- Bàn công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng (Ban Tổ chức, UBKT Huyện ủy chuẩn bị).

Theo lịch HU

 

 

27, 28

Thứ Bảy,

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo: Đ/c Lô Thanh Nhất

 

 

 

29

Thứ Hai

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2017 - 2022 (phiên thứ nhất)

Theo lịch HU

 

 

30

Thứ Ba

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2017 - 2022 (phiên thứ hai)

Theo lịch HU

 

 

31

Thứ Tư

Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy

Theo lịch HU

 

 

 

Nơi nhận:

- VP/UBND tỉnh (B/c);

- TT/HU, TT/HĐND huyện (B/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Chánh, PCVP HĐND&UBND huyện;

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

 

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

   Nguyễn Trọng Hưng

  

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương