LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 

Văn bản: Thông báo Chương trình công tác tháng 9/2019 của UBND huyện Tương Dương
Số/Ký hiệu: 112/TB-UBND
Ngày ban hành: 31/08/2019
Người ký: Trần Văn Toản
Trích yếu: Thông báo Chương trình công tác tháng 9/2019 của UBND huyện Tương Dương
Nội dung:

­­ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

 

 


Số: 112/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tương Dương, ngày 31 tháng 8 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 9/2019 của UBND huyện

 


I. Trọng tâm công tác:

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019;

- Khai giảng năm học 2019 - 2020.

II. Trong tháng có:

- Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9);

- Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9).

III. Lịch làm việc, hội nghị:

Ngày/Thứ

Nội dung công tác

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

01

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Lô Thanh Nhất

 

 

 

02

Thứ Hai

Nghỉ ngày Lễ 2/9

 

 

 

03

Thứ Ba

Hội nghị về công tác thực hiện BHYT

BHXH

PCT.VX

HT1

Sinh hoạt Đảng các Chi bộ

 

 

 

04

Thứ Tư

Cùng Thường trực Huyện ủy dự Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 tại trường PTDTBT THCS xã Hữu Khuông

VP HĐND-UBND

 

 

05

Thứ Năm

Khai giảng năm học mới 2019 - 2020

Phòng

GD&ĐT

 

 

06

Thứ Sáu

Hội nghị cán bộ cốt cán thực hiện quy trình công tác cán bộ

Theo lịch

Huyện ủy

 

 

07

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Vy Mỹ Sơn

 

 

 

08

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Vy Mỹ Sơn

 

 

 

09

Thứ Hai

PCT UBND huyện làm việc với Trung tâm GDNN-GDTX

Trung tâm

GDNN-GDTX

PCT.VX

Trung tâm

GDNN-GDTX

PCT UBND huyện đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc tại các xã Nga Mi, Xiêng Mi

Trạm Thú y

PCT.NL

NM, XM

10

Thứ Ba

Ngày tiếp công dân

Ban TCD

Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở TCD

11

Thứ Tư

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp công dân

Theo lịch

Huyện ủy

 

 

Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng (từ ngày 11 - 13/9)

 

 

12

Thứ Năm

PCT UBND huyện làm việc với Trường DTNT THCS

Phòng

GD&ĐT

PCT.VX

Trường DTNTTHCS

Giao ban khối Nông - Lâm

Phòng

NN&PTNT

PCT.NL

HT 2

13

Thứ Sáu

Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Yên Na

Văn phòng

UBND huyện

Chủ tịch

Yên Na

14

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Phan Đức Sơn

 

 

 

15

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Phan Đức Sơn

 

 

 

16

Thứ Hai

Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Tam Hợp

Văn phòng

UBND huyện

Chủ tịch

Tam Hợp

17

Thứ Ba

Sáng: Thường trực Huyện ủy giao ban với Bí thư Đảng ủy trực thuộc và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Theo lịch

Huyện ủy

 

 

Chiều: Giao ban Khối Nội chính

Theo lịch

Huyện ủy

 

 

18

Thứ Tư

Họp UBND huyện phiên tháng 9:

1. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 (VP HĐND-UBND chuẩn bị).

2. Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện phiên tháng 8/2019 (VP HĐND-UBND chuẩn bị).

3. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại 9 tháng đầu năm 2019 (nội dung trình BTV, BCH) (Phòng TC-KH chuẩn bị).

4. Báo cáo kết quả thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 (nội dung trình BTV, BCH) (Phòng TC-KH chuẩn bị).

5. Báo cáo kết quả xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 (nội dung trình BTV, BCH) (Phòng KT-HT chuẩn bị).

6. Báo cáo hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện (nội dung trình BTV) (Phòng GD&ĐT chuẩn bị).

7. Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2019 (nội dung trình BTV) (Phòng Nội vụ chuẩn bị).

8. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019 (nội dung trình BTV) (Phòng Y tế chỉ đạo TT KHHGĐ chuẩn bị).

9. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống lãng phí 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2019 (Thanh tra chuẩn bị)

10. Báo cáo công tác giải quyết KNTC của công dân 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2019 (Thanh tra chuẩn bị)

11. Báo cáo kết quả khai giảng, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 (Phòng GD&ĐT chuẩn bị)

12. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 10/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm TTATXH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 (Công an huyện chuẩn bị)

VP UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện

HT 1

19

Thứ Năm

Thường trực HĐND huyện làm việc với UBND huyện

TT HĐND

CT HĐND

HT 2

Giao ban xây dựng cơ sở VMTD, cụm ATLC-SSCĐ cụm III, quý III năm 2019 tại xã Xiêng My

Theo lịch

Huyện ủy

 

 

Giao ban xây dựng cơ sở VMTD, cụm ATLC-SSCĐ cụm IV, quý III năm 2019 tại xã Nhôn Mai

Theo lịch

Huyện ủy

 

 

20

Thứ Sáu

Ngày tiếp công dân

Ban TCD

Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở TCD

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện với ngành Giáo dục – Đào tạo năm 2019

 

Chủ tịch UBND huyện

TTVH

21

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Kha Văn Ót

 

 

 

22

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Kha Văn Ót

 

 

 

23

Thứ Hai

Đi cơ sở

 

 

 

24

Thứ Ba

Họp BTV Huyện ủy phiên tháng 9:

1- Cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại 9 tháng đầu năm 2019 (nội dung trình BCH) (UBND huyện chuẩn bị).

2- Nghe báo cáo kết quả thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 (nội dung trình BCH) (UBND huyện chuẩn bị).

3- Nghe báo cáo kết quả xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 (nội dung trình BCH) (UBND huyện chuẩn bị).

4- Nghe Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (nội dung trình BCH) (UBND huyện chuẩn bị).

5- Nghe báo cáo hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện (UBND huyện chuẩn bị).

6- Nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2019 (UBND huyện chuẩn bị).

7- Nghe báo cáo kết quả thực hiện chính sách Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019 (UBND huyện chuẩn bị).

8- Bàn một số nội dung về sắp xếp, tổ chức bộ máy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị).

9- Bàn công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng (Ban Tổ chức, UBKT Huyện ủy chuẩn bị).

Theo lịch

Huyện ủy

 

 

25

Thứ Tư

- Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy

Theo lịch

Huyện ủy

 

 

- Giao ban Thường trực HĐND huyện

TT HĐND

CT HĐND

HT 2

26

Thứ Năm

Đi cơ sở

 

 

 

27

Thứ Sáu

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện quý III:

1- Nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại 9 tháng đầu năm 2019.

2- Nghe báo cáo kết quả thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 (nội dung trình Ban Chấp hành) (UBND huyện chuẩn bị).

3- Nghe báo cáo kết quả xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 (nội dung trình Ban Chấp hành) (UBND huyện chuẩn bị).

4- Nghe Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (nội dung trình Ban Chấp hành) (UBND huyện chuẩn bị).

5- Quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

6- Thông qua các văn bản về triển khai kế hoạch của các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (các Tiểu ban theo Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn bị).

Theo lịch

Huyện ủy

 

 

28

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Lô Thanh Nhất

 

 

 

29

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Lô Thanh Nhất

 

 

 

30

Thứ Hai

Đi cơ sở

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- VPUBND tỉnh (B/c);

- TTHU, TTHĐND huyện (B/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Chánh, PVP HĐND&UBND huyện;

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Cổng TTĐT;

- Lưu: VT.

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Trần Văn Toản

 

 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương