LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tương Dương trao bò cho hộ nghèo tại xã Nga My
 
Tương Dương trao bò cho hộ nghèo tại xã Nga My (04/07/2018 08:40 AM)

     Để giúp đỡ hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế đi lên. Ngày 3/7/2018, huyện Tương Dương đã trao bò giống sinh sản cho 5 hộ nghèo tại xã Nga My.     Số bò được trao cho 5 hộ nghèo tại xã Nga My đợt này gồm 10 con, mỗi hộ được nhận 2 con bò giống sinh sản, với tổng trị giá gần 150 triệu đồng và được nhà nước hỗ trợ 100%.  Đối tượng nhận bò giống là hộ nghèo ưu tiên chủ hộ là nữ, dân tộc thiểu số. Sau khi bàn giao bò cho các hộ nghèo, huyện Tương Dương phân công cho các phòng , ban liên quan giúp các hộ về khoa học kỹ thuật,  phòng trừ dịch bệnh,  đồng thời hướng dẫn các hộ gia đình chăn nuôi bò sinh sản kết hợp với trồng cỏ. Với mục tiêu huy động, lồng ghép nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng mô hình chăn nuôi có hiệu quả và tăng khả năng sản suất cho các hộ nghèo nhằm tăng thu nhập, hướng tới thoát nghèo bền vững.

     Chương trình này thực hiện theo quyết định 3736 của UBND tỉnh Nghệ An. Phê duyệt thực hiện các mô hình khuyến nông phục vụ người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020.

 

                                                                            Mạnh Lục

                                                                Đài TT-TH Tương Dương

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương