LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tương Dương: UBND huyện tổ chức hội nghị phiên họp tháng 8/2019
 
Tương Dương: UBND huyện tổ chức hội nghị phiên họp tháng 8/2019 (26/08/2019 07:25 AM)

Thực hiện Chương trình công tác tháng 8/2019, sáng (23/8) UBND huyện Tương Dương tổ chức hội nghị Ủy viên ủy ban để nghe và cho ý kiến về tình hình phát triển KT-XH tháng 8/2019 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019.

Đồng chí Phan Đức Sơn – Chủ tịch UBND huyện Chủ trì hội nghị, tham gia hội nghị còn có các đồng chí là Ủy viên UBND huyện, đại diện Thường trực HĐND huyện, Thủ trưởng các ban ngành cấp huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về: Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong tháng 6 và 7/2019; Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9/2019 và Dự thảo: Xây dựng chỉ tiêu KT-XH năm 2020, Dự toán ngân sách năm 2020; Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020.

 

Đồng chí Phan Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị


Trong tháng 8, với sự vào cuộc của các ngành, các cấp và đặc biệt là thời tiết đã có mưa tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nên nhiều chỉ tiêu KT-XH đều đạt và vượt so với kế hoạch:

-        Về lĩnh vực nông – lâm nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng vụ Hè Thu, vụ mùa là 5.166,8ha, đạt 65,9% KH vụ; lũy kế 8 tháng 8.967,9 ha, đạt 75,4% KH năm. Toàn huyện đã trồng rừng được 511,2ha, đạt 42,6% KH (trong đó dân tự đầu tư mua cây giống trồng được 113,3 ha). Đến nay đã tiến hành giao rừng ngoài thực địa và ranh giới tại 11 xã với diện tích 50.849,21ha.

-        Công tác quản lý TN&MT, cấp giấy chứng nhận QSD đất:

Trong tháng đã cấp đổi, cấp mới được 202 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 11,12 ha. Công tác bồi thường GPMB các dự án thủy điện đạt được nhiều  kết quả tích cực.

-          Công nghiệp, xây dựng; Thương mại và Dịch vụ:

+ Phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp công trình thủy điện Bản Ang, thủy điện Nậm Nơn.

+ Tổng kế hoạch vốn đến ngày 20/8 là 167,862 tỷ đồng; đã giải ngân 85,571 tỷ đồng; đạt 51% KH vốn. Khởi công xây dựng mới 24 công trình; hoàn thành đưa vào sử dụng 15 công trình; Quyết toán được 18 công trình với số kinh phí được quyết toán 12.627,42 triệu đồng, giảm 283,99 triệu đồng.

-        Thu, chi ngân sách:

+ Tổng thu ngân sách tháng 8 ước đạt 44.605 triệu đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 437.047 triệu đồng, đạt 74% so với dự toán tỉnh, 73,9% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn tháng 8 ước đạt 1.360 triệu đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 17.852 triệu đồng, đạt 97,3% DT tỉnh giao, 94,5% Nghị quyết HĐND huyện giao.

+ Tổng chi ngân sách tháng 8 ước đạt 42.142 triệu đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 420.126 triệu đồng, đạt 71,6% dự toán tỉnh giao, 71,5% dự toán HĐND huyện giao.

-        Văn hóa xã hội:

+ Chỉ đạo các trường, địa phương chuẩn bị tốt cho năm học mới 2019-2020. Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020;

+ Triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9.

+ Giới thiệu việc làm cho cho 17 lao động, trong đó 7 lao động có nhu cầu đi xuất khẩu, đến nay đã có 35 người đi XKLĐ (đạt 58% KH năm).

-        Công tác CCHC, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

+ Hoàn thành việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.

+  Thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý ngành GD&ĐT năm học 2019-2020; Thực hiện việc luân chuyển kế toán các đơn vị trường học theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP.

+ Tổ chức kỷ luật đối với 01 công chức UBND huyện, 01 công chức cấp xã.

+ Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư. Thực hiện 10 cuộc thanh tra tài chính ngân sách, trong đó có 04 cuộc từ kỳ trước chuyển sang; đã kết thúc 04 cuộc tại 04 đơn vị: kết thúc thanh tra đầu tư XDCB đối với 04 công trình; Triển khai 01 cuộc thanh tra đột xuất tại Văn phòng HĐND-UBND huyện; qua thanh tra phát hiện sai phạm với số tiền phải thu hồi nộp ngân sách là 41,475 triệu đồng.

-        Quốc phòng, an ninh: Quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được ổn định và không để bất ngờ xảy ra.

Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như:

- Tiến độ gieo trồng vụ Hè thu, Mùa vẫn chậm so với lịch thời vụ. Diện tích một số cây trồng không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, như: Ngô chỉ đạt 53,5% KH, Lúa rẫy đạt 63,7% KH, sắn đạt 29% KH. Phần lớn diện tích các loại cây trồng đều thấp hơn vụ Hè Thu, Mùa năm trước. Vẫn còn 491,69ha các loại cây trồng bị thiệt hại trên 70% do nắng nóng chưa được khôi phục và 2,5ha ruộng bị hạn nhưng chưa có phương án trồng loại cây khác thay thế;

- Tiến độ trồng rừng tập trung còn chậm. Dịch tả lợn Châu Phi đã tạm ổn định từ đầu tháng, tuy nhiên do thái độ chủ quan trong công tác phòng chống dịch làm nguy cơ dịch bệnh tái phát, như xã Hữu Khuông;

- Lãnh đạo nhiều phòng ban, đơn vị không bao quát, nắm hết tình hình, công việc của đơn vị mình dẫn đến công tác thông tin, báo cáo còn chậm, chưa đảm bảo đầy đủ nội dung theo yêu cầu, chưa kịp thời và chưa sát với thực tế.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, hoàn thành tốt chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch năm 2019, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phấn đấu, sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện nghiêm túc các công văn, chỉ thị, đề án, phương án của các cấp có thẩm quyền trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch UBND huyện giao các ngành, các cấp và địa phương cần tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể sau:

-        Tập trung tuyên truyền và tổ chức an toàn, tiết kiệm Lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019);

-        Tập trung rà soát, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2019 được HĐND các cấp giao;

-        Tập trung chuẩn bị tốt mọi điều kiện về CSVC, trường lớp học cho năm học mới 2019-2020, nhất là công tác vận động học sinh đến trường;

-        Xây dựng phương án, kịch bản, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, không để bất ngờ xảy ra nhất là đối với các địa phương thường xảy ra lũ quét, lũ ống;

-        Rà soát, xây dựng và hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu KT-XH, thu chi ngân sách cho năm 2020, để tháng 10/2019 UBND huyện sẽ đi duyệt ở tỉnh;

-        Tập trung thực hiện tốt và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, không để dịch lây lan, tái phát;

-        Tổ chức khảo sát, quy hoạch và trồng cây xanh trong cơ quan, đơn vị và dọc theo các tuyến đường trên địa bàn toàn huyện;

-        Tập trung tuyên truyền các chủ trương về công tác sáp nhập các đơn vị hành chính, nhất là trên địa bàn Thị trấn, Thạch Giám, Tam Thái và Xá Lượng để mọi cán bộ, đảng viên, CNVC và nhân dân biết, yên tâm và ủng hộ chủ trương này;

-        Tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025;

-        Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần chỉ đạo, làm tốt công tác quản lý, bảo quản, bảo vệ tài sản công;  sắp xếp, bảo quản hồ sơ, tài liệu của cơ quan, đơn vị mình phải ngọn ngàng, an toàn, tránh mất mát, thất lạc, hư hỏng và dễ tìm kiếm; Chỉ đạo CBCC, VC, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm và có hàng động cụ thể trong việc bảo vệ tài sản công; có ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, bảo vệ cảnh quan môi trường, làm đẹp cơ quan.

Thực hiện: Văn Hòe – Cổng TTĐT huyện

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương