LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách chi tiết 30 khu vực bỏ phiếu sớm ở Tương Dương
 
Danh sách chi tiết 30 khu vực bỏ phiếu sớm ở Tương Dương (04/05/2021 09:52 AM)

(CTTĐTT) Tổng số khu vực bỏ phiếu toàn tỉnh là 3.416 điểm, trong đó có 207 khu vực bỏ phiếu sớm vào ngày 21/5/2021 (trước 2 ngày so với ngày bầu cử đã được ấn định). Huyện Tương Dương có 30 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 xã gồm: Hữu Khuông, Nhôn Mai, Mai Sơn, Lượng Minh.


Mục đích bỏ phiếu sớm là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử ở các khu vực này được thuận lợi; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong cả tỉnh.

Đình Tuân (cập nhật)

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương