LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tương Dương: Tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
 
Tương Dương: Tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 (28/04/2020 10:31 PM)

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (28/4), Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xá Lượng (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là một trong 3 đơn vị được Huyện ủy Tương Dương lựa chọn tổ chức đại hội điểm.

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Xá Lượng đã thực hiện khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII đã đề ra. Thu nhập bình quân dầu người năm 2015 là 17 triệu đồng, ước thực hiện năm 2020 đạt 34,5 triệu đồng, đạt 164,3% so với NQĐH (NQĐH là 21 triệu đồng). Thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 là 195 triệu đồng, ước thực hiện năm 2020 230 triệu đồng, đạt 135,29% so với NQĐH (NQĐH là 170 triệu đồng). Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 38,10%  năm 2015 xuống còn 4,97% (mục tiêu đại hội là 10%); quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn được giữ vững.

Đ/c Nguyễn Văn Thắng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội khóa XXVIII

Về xây dựng Nông thôn mới, Đảng bộ xã Xá Lượng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Với điểm xuất phát thấp (năm 2011 xã Xá Lượng chưa đạt tiêu chí nào), đến năm 2012 mới đạt 02/19 tiêu chí, năm 2018 hoàn thành 13/19 tiêu chí, bằng sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân xã Xá Lượng cuối năm 2019 xã đã đạt 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh Nghệ An công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên, đạt nhiều kết quả thiết thực, kết quả phân loại hàng năm: Số tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 3/3 Chi bộ (đạt 100% MTĐH đề ra), số Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ 271 đạt 102,2% (MTĐH 265 Đảng viên); Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 45 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp 9 đảng viên, đạt 90% so với chỉ tiêu Đại hội đề ra... Xã về đích Nông thôn mới vào cuối năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải – UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Xá Lượng xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và trách nhiệm của hệ thống chính trị, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất; phát huy nội lực, thu hút, tận dụng, tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng tiêu chí Nông thôn mới. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu vật nuôi cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Phát triể kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giữ vững an ninh quốc phòng.


Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xá Lượng nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14/15 đồng chí (dự kiến sẽ bổ sung 01 đồng chí khi có nhân sự Công an chính quy đủ điều kiện), đồng chí Nguyên Văn Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Xá Lượng nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng thời bầu 09 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Thực hiện: Vi Dũng


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương