LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tương Dương - Sơn Hà: SON SẮT NGHĨA TÌNH
 
Tương Dương - Sơn Hà: SON SẮT NGHĨA TÌNH (26/09/2019 04:54 PM)

Tương Dương - Sơn Hà: SON SẮT NGHĨA TÌNH

                Tương Dương và Sơn Hà có mối tương đồng về truyền thống lịch sử, văn hóa và địa lý. Hai huyện cùng nằm trên dải đất Trường Sơn hùng vĩ; có rừng, có sông, suối và nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế.

                Nhân dân Sơn Hà có truyền thống yêu nước từ rất sớm. Đó là các cuộc nổi dậy chống lại ách áp bức, bóc lột của quan quân chúa Nguyễn, chống lại quan quân phong kiến triều Nguyễn và chống lại thực dân Pháp xâm lược. Nhân dân vùng Sơn Hà cũng từng tham gia cuộc khởi nghĩa Đă Boăk King và Boăk Xuân hưởng ứng phong trào nông dân Tây Sơn; tham gia phong trào chống càn quét, chống sưu thuế của thực dân, cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và tham gia phong trào "Nước Xu đỏ" với các dân tộc anh em ở Bắc Tây Nguyên trong những năm 1937 - 1938. Phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam dần dần thâm nhập vào nhân dân, qua hoạt động của cán bộ cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa, nhất là trong Cách mạng tháng Tám 1945, khi đội du kích Ba Tơ do các đồng chí Nguyễn Chánh, Phạm Kiệt chỉ huy đánh chiếm đồn Di Lăng từ tay thực dân Pháp.

                Trong kháng chiến chống Pháp xâm lược, năm 1946, tổ chức Đảng đã được thành lập, nhân dân Sơn Hà nỗ lực xây dựng chính quyền cách mạng và đóng góp cho kháng chiến. Thực dân Pháp chiếm thị xã Kon Tum và từ cao nguyên đánh xuống. Lợi dụng một số sai lầm của cán bộ cách mạng, địch dùng bọn tay sai kích động, gây nên vụ phiến loạn Sơn Hà năm 1950. Đảng bộ và nhân dân Sơn Hà đã cùng với tỉnh dập tắt vụ bạo loạn, ổn định tình hình, góp phần giữ vững vùng tự do Liên khu V.

                Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Sơn Hà nằm trong vùng căn cứ địa của cuộc kháng chiến, nhân dân Sơn Hà tạo lập được nhiều chiến công, kiên cường chiến đấu và đóng góp nhiều nhân tài, vật lực cho kháng chiến. Toàn huyện giải phóng ngày 17/3/1975.

                Qua các cuộc kháng chiến, quân và dân Sơn Hà, quân và dân 4 xã Sơn Thành, Sơn Lăng, Sơn Kỳ, Sơn Thuỷ, 4 cá nhân là Đinh Banh, Đinh Tía, Đinh Kméo, Đinh Nghít của huyện đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

                Cũng như nhân dân các dân tộc huyện Sơn Hà, nhân dân các dân tộc huyện Tương Dương cũng có truyền thống lịch sử,  văn hóa đáng tự hào. Thời Nhà Lý, khi Lý Nhật Quang đưa quân lên vùng đất này mở đường, đào đất đắp đập, giúp dân tăng gia sản xuất và chống giặc,… đồng bào các dân tộc huyện Tương Dương đã theo Lý Nhật Quang vừa sản xuất, vừa đánh giặc ngoại xâm. Truyền thuyết về Tảo Khăm Mạc đã phản ánh điều này. Thời nhà Trần, Tương Dương gọi là đất Nam Nhung, nhân dân các dân tộc thiêu số vùng đất này đã đoàn kết đi theo Vua Trần Minh đánh giặc giữ yên bờ cõi phía Tây Nam của Đại Việt. Năm 1490, niên hiệu Hồng Đức thứ 21, đời vua Lê Thánh Tông, chia phủ Trà Lân thành 4 huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Vĩnh Khang, Hội Ninh. Khi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, đồng bào các dân tộc huyện Tương Dương đã đứng lên đi theo vua Lê để đánh giặc gìn giữ quê hương, những nghĩa quân của thành Huồi Xá (Mai Sơn), nghĩa quân ở các bản của Xiêng My, Xiêng Men, Mường Pồ đều đã gia nhập nghĩa quân Lam Sơn đánh giặc Minh…Vào thế kỷ thứ XVIII, nhà Lê không còn giữ được rường muối, họ Trịnh bạo nghịch hiếp vua, nhân dân điêu linh khốn khổ, Lê Duy Mật đã dựng cờ khởi nghĩa, các dân tộc miền núi gọi ông là Vua áo đỏ, tại huyện Tương Dương, Lê Duy Mật cho xây đồn lũy bản Pồ (xã Tam Quang), đồn Hoàng Mật (xã Thạch Giám) và chiêu binh. Đồng bào các dân tộc thiểu số Tương Dương lúc bấy giờ đã theo Vua áo đỏ, phát huy tinh thần can trường, dám bỏ mình vì nghĩa lớn.

                Những năm chống giặc Pháp, rồi giặc Mỹ hàng trăm, hàng ngàn con em Tương Dương đã hăng hái lên đường theo tiếng của Đảng, người vào chiến trường đánh giặc, người đi dân công hóa tuyến, người ở nhà tăng gia sản xuất với quyết tâm “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Nhiều con em của đồng bào các dân tộc huyện Tương Dương đã nằm lại chiến trường, máu của họ đà hòa cùng máu đồng đội làm cho đất nước tất kết hoa độc lập, kết trái tự do.

                Sự tương đồng về lịch sử, địa lý, văn hóa đã tạo nên những con người có cốt cách giống nhau. Đó là tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng quật cường, cần cù lao động, chịu thương, chịu khó, dám xông pha can trường, sống ân nghĩa, thủy chung. Lương duyên giữa hai vùng đất và con người hai huyện đã gặp nhau trở thành mối quan hệ gắn bó bền chặt.

                Tương Dương và Sơn Hà đã có những mối quan hệ gắn bó từ trog cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1960, hưởng ứng phong trào kết nghĩa Bắc Nam, tỉnh Nghệ An đã kết nghĩa với tỉnh Quảng Ngãi và theo đó, huyện Tương Dương kết nghĩa với huyện Sơn Hà. Trong những năm tháng chiến tranh tàn bạo nhất, khốc liệt nhất, hai huyện vẫn luôn luôn gắn bó máu thịt, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc kháng chiến chiến chống Mỹ cứu nước: “Nậm Nơn, Nậm Mộ xuôi dòng/ Sông Re dạy sóng chung lòng đấu tranh”.  Bốn năm sau, ngày kết nghĩa, vào năm 1964, ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ VIII, cùng với Quyết tâm thư gửi lên Tỉnh ủy, Đảng bộ và nhân dân huyện Tương Dương đã gửi thư cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Hà anh em, báo tin vui về thành công của Đại hội và kết quả phong trào “Tương - Hà bất khuất”. Bốn năm sau đó, tức là 8 năm sau ngày kết nghĩa, vào năm 1968, giữa lúc cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đi vào giai đoạn khốc liệt nhất, giặc Mỹ tiến hành chiến lược “tìm và diệt” ở miền Nam, đem bom đánh phá miền Bắc…Đảng bộ và nhân dân huyện Tương Dương đã nhận được thư từ huyện Sơn Hà anh em. Dù cách trở muôn trùng, nhưng cán bộ và nhân dân Sơn Hà anh em vẫn luôn hướng về miền Bắc, theo dõi công cuộc lao động sáng tạo của huyện Tương Dương. Trong thư, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn Hà anh em báo tin vui, vừa được Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam và Chính phủ lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam thưởng Huân chương Thành đồng Hạng Nhất, 2 Huân chương Giải phóng hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Hai…​

                Có thể nói, hiện nay, cả một thế hệ người Tương Dương vẫn còn in đậm kỷ niệm về những năm tháng hào hùng thi đua lập công hướng về Sơn Hà thân thương và thẳm sâu trong ký ức của hàng trăm cựu chiến binh Sơn Hà từng xông pha trên các chiến trường để giành độc lập, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

                Thực hiện công cuộc đổi mới, hai huyện Sơn Hà và Tương Dương đang từng ngày đổi thay. Lãnh đạo hai huyện thường xuyên có các cuộc tiếp xúc, trao đổi, học tập kinh nghiệm trên các lĩnh vực nhất là trong phát triển kinh tế. Mỗi khi  gặp thiên tai hoạn nạn, lãnh đạo và nhân dân hai huyện đề  kịp thời động viên chia sẻ, giúp đỡ để kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, đời sống. Trong những năm qua, nội bộ hai huyện luôn đoàn kết thống nhất cao; đội ngũ cán bộ tâm huyết, năng động, sáng tạo và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành. Nhờ vậy, cả hai huyện đã giành được nhiều thành tựu nổi bật; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực.

                Đặc biệt, Sơn Hà và Tương Dương đang nỗ lực vươn lên với nhiều chương trình dự án đầu tư của Nhà nước. Chẳng hạn, Tương Dương với các dự án phát triển thủy điện, xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trạm và xây dựng nông thôn mới.

                Sơn Hà và Tương Dương đã và đang tiếp tục phát huy tiềm năng tài nguyên, thế mạnh của rừng để phát triển bền vững. Hiện nay, Sơn Hà đã ra khỏi huyện nghèo, Tương Dương cũng đang giảm nhanh hộ nghèo một cách bền vững và đi tiên phong trong xây dựng nông thôn mới ở huyện miền núi khó khăn, đến nay đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng bộ hai huyện thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo giữ vững ổn định và phát triển. Hai tỉnh đang tiếp tục đầu tư cho phát triển văn hóa, xã hội, quan tâm phát triển giáo dục, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương.

                Lãnh đạo hai huyện đã và đang xúc tiến chương trình hành động hướng tới kỷ niệm 60 năm kết nghĩa hai huyện Sơn Hà - Tương Dương, cùng với việc tổ chức thi đua chào mừng kỷ nệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuẩn bị và tổ chức  Đại hội đại biểu Đảng bộ của hai huyện. Đây thực sự là sự kiện có ý nghĩa quan trọng cổ vũ, động viên các thế hệ hôm nay tiếp tục đoàn kết phấn đấu xây dựng hai huyện giàu đẹp, văn minh.

                Hơn nửa thế kỷ gắn bó keo sơn, các đoàn các cán bộ chủ chốt của hai huyện đã có các chuyến thăm và làm việc, thống nhất hỗ trợ nhau ở một số lĩnh vực. Phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa, mối quan hệ ruột rà, thủy chung suốt 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai huyện Sơn Hà - Tương Dương càng gắn bó, đoàn kết chặt chẽ hơn để đưa sự hợp tác phát triển giữ hai tỉnh lên tầm cao mới. Lịch sử không dừng lại, lịch sử đang ghi tiếp những thành quả mới trong mối quan hệ tốt đẹp, đặc biệt giữa Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang hai huyện Sơn Hà - Tương Dương hôm nay và mai sau.

Hơn 200 cây săng lẻ huyện Tương Dương được trồng trên đất Sơn Hà như một chứng tích của sự đoàn kết, thủy chung giữa hai huyện

Đoàn công tác của Thường trực HĐND huyện Sơn Hà  do đồng chí Đinh Thị Trà, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện dẫn đầu đến thăm và làm việc tại huyện Tương Dương từ ngày 21 đến 24/9/2019

Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện Tương Dương đón tiếp đoàn từ thành Phố Vinh, đưa đoàn đi tham quan danh thắng Nghệ An, như Quảng Trường Hồ Chí Minh…

…Viếng mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, hoa tại nhà thờ Bác Hồ, thăm quê Nội, quê Ngoại của Bác ở khu di tích lịch sử quốc gia Kim Liên, Nam Đàn…

…Dâng hương hoa tại Khu di tich lịch sử Truồng Bồn…

…Vãn cảnh Đền Vạn - Cửa Rào, nơi thờ Đoàn Nhữ Hài, một vị tướng thời nhà Trần

…Tham quan rừng Săng lẻ độc nhất vô nhị của cả nước…

…cùng tham gia chương trình giao lưu văn nghệ “Nghĩa tình Tương – Hà”..

…thăm cán bộ và nhân dân bản Sơn Hà, xã Tam Quang…

…tham quan một số mô hình kinh tế ở huyện Tương Dương…


…Cùng nhau trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động của HĐND huyện, xã…



…Đồng chí Đinh Thị Trà, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Sơn Hà trao quà lưu niệm cho lãnh đạo Thường trực HĐND huyện Tương Dương…

 

Thực hiện: Vi Tân Hợi

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương