LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
TƯƠNG DƯƠNG: 21TẬP THỂ, 58 CÁ NHÂN ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015-2020
 
TƯƠNG DƯƠNG: 21TẬP THỂ, 58 CÁ NHÂN ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015-2020 (29/07/2020 10:09 PM)

Nhằm tôn vinh các tập thể cá nhân có thành tích trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa xã hội. Ngày 29/7/2020, huyện Tương Dương đã tổ chức Hội nghị, biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020. Với sự tham gia của đại diện lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, 21 tập thể, 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm qua.

 

Toàn cảnh hội nghị

Với tinh thần “đoàn kết, năng động, sáng tạo của tập thể, cá nhân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2015-2020”. Trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua ở huyện Tương Dương đã có sức lan toả mạnh mẽ như các phòng trào thi đua “Xóa đói, giảm nghèo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Chung tay xây dựng Nông thôn mới”, “Dân vận khéo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”, “Người cán bộ tận tụy, gương mẫu, hết lòng phục vụ Nhân dân trong công chức, viên chức” và các lĩnh vực khác, đã mang lại những kết quả to lớn, thiết thực, tạo khí thế phấn khởi, hăng say trong các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó góp phần đưa giá trị sản xuất tăng 54,6% so với năm 2015, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 30,5 triệu đồng, tăng 56,4% so với đầu nhiệm kỳ. Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đã huy động xã hội hóa được hàng tỷ đồng và hàng nghìn ngày công tham gia. Đến nay đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 -2025 tiếp tục trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển. Cấp ủy đảng, chính quyền huyện Tương Dương đã đề ra phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, để xây dựng huyện Tương Dương đến năm 2025 là một trong những huyện thoát nghèo của tỉnh Nghệ An.

Nhân dịp này, huyện Tương Dương đã biểu dương cho 21 tập thể và 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

 


21 tập thể được biểu dương trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

 

58 cá nhân được biểu dương trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

 

May Huyền - Vi Mận

Trung tâm VHTT&TT Tương Dương

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương