LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
ĐOÀN KẾT, DÂN CHỦ, KỶ CƯƠNG, NÊU GƯƠNG, HIỆU QUẢ ĐỂ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG
 
ĐOÀN KẾT, DÂN CHỦ, KỶ CƯƠNG, NÊU GƯƠNG, HIỆU QUẢ ĐỂ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG (26/05/2020 06:52 PM)

             Đó là phương châm hành động của Đại hội Đảng bộ xã Hữu Khuông lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2002 – 2025 vừa diễn ra ngày 20-5-2020.

            Tới dự Đại hội có 136 đảng viên trong tổng số 138 đảng viên được triệu tập cùng Đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, UBKT Huyện ủy, Phòng Nội vụ, các xã Yên Na, Yên Tĩnh, Nga My, Xiêng My và Tri Lễ (Quế phong).

            Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, bầu Ban Chấp hành khóa XXII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII.

            Trong 5 năm qua, vượt qua tất cả những khó khăn trở ngại, tranh thủ thời cơ và sự hỗ trợ, giúp đỡ của Huyện ủy, UBND huyện với ý chí tự lực, tự cường và quyết tâm chính trị rất cao cùng sự năng động, sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã, đảng bộ xã Hữu Khuông đã cơ hoàn thành và vượt mức 21/29 chỉ tiêu KT-XH, QPAN và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, 4 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ và 1 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng, an ninh lương thực đảm bảo, lương thực bình quân đầu người đạt 440 kg. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ của xã Hữu Khuông qua tôi luyện đã trưởng thành nhanh chóng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực đáp ứng yêu cầu và luôn luôn cầu thị, được Ban Thường vụ Huyện ủy tin tưởng.

            Kế thừa kinh nghiệm và kết quả đạt được tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ. Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để giảm nghèo bền vững; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, kỷ cương, nêu gương, hiệu quả; tiếp tục đổi mới và sáng tạo, phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 40% và phát triển bền vững.

   Để đạt được mục tiêu đó, Đại hội đã xác định 5 chương trình trọng tâm, đó là:

Chương trình phát triển nông nghiệp:

 - Chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, phấn đấu thu nhập trên một đơn vị diện tích sản xuất đạt 70 triệu đồng. Huy động nguồn lực xây dựng Pủng Bón thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh, thâm canh, thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP).

- Chuyển đổi đất trồng ngô, lúa kém hiệu quả sang trồng chanh leo, gừng và sắn cao sản. Khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển cây măng đắng thành một trong những sản phẩm đặc trưng của xã Hữu Khuông. Xây dựng ruộng lúa bậc thang ở Pủng Bón.

- Phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản theo hướng gia trại, trang trại tập trung có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao; xây dựng mô hình chăn nuôi trâu, bò theo hướng bán chăn thả.

Chương trình phát triển thương mại: Xây dựng chợ phiên Chà Lâng; phát triển mạnh mẽ các điểm bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ăn uống; kết hợp nuôi cá lồng, bè với phát triển dịch vụ ăn uống trên hồ thủy điện, phấn đấu xây dựng Hữu Khuông trở thành điểm dừng chân của khách du lịch hồ thủy điện.

Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng:

 - Hoàn thành cải tạo, nâng cấp tuyến đường Con Phen – Huổi Pủng và tuyến Pủng Bón đi khu kinh tế nông nghiệp tập trung, xây dựng cầu vượt lũ Bản Xàn và Tủng Hốc.

- Xây dựng kết cấu hạ tầng bản Huồi Cọ đạt chuẩn nông thôn mới.

Chương trình phát triển VHXH: Nâng cao chất lượng các Bản văn hóa, Gia đình văn hóa; xây dựng văn hóa ứng xử, giao tiếp của đội ngũ CBCC xã.

Chương trình nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức:

- Nâng cao chất lượng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong hoạt động của hệ thống chính trị; nhất là nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền.

- Tiếp tục sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức xã, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức "vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm".

- Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả.

5 khâu đột phá đó là:

Xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân;

Chủ động, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào tất cả các khâu trong sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức và ứng dụng CNTT vào hoạt động lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Tăng cường chỉ đạo, ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn, giảm mạnh tỷ lệ sinh con thứ 3.

 và 4 khâu đột phá.

   Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lô Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Nêu gương – Hiệu quả
Đại hội Đảng bộ xã Hữu Khuông lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đại hội; đoàn kết, chung sức, chung lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, cần cù, chịu khó, thi đua lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững.

   Dưới đây là những hình ảnh về Đại hội Đảng bộ xã Hữu Khuông lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025:


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội


 

Đúng 7h00, ngày 20-5-2020 đồng chí Lô Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc Đại hội lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025Các đại biểu và đảng viên về dự Đại hộiĐồng chí Lô Văn Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

trình bày Báo cáo chính trịĐồng chí Lô Văn Tuấn, Phó Bí thư thường trực

trình bày báo cáo kiểm điểm BCH khóa XXIĐồng chí Va Ka Dênh, Bí thư Chi bộ Chà Lâng, tham luận với chủ đề:

"Chi bộ lãnh đạo toàn dân xây dựng nông thôn mới"Bí thư chi bộ Pủng Bón tham luận với chủ đề "Chi bộ lãnh đạo phát triển KTXH, xóa đói giảm nghèo bền vững"Đồng chí Lê Tuyên Huấn, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học

tham luận với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả"Đồng chí Lô Văn Cảnh, Bí thư chi bộ Huồi Pủng tham luận với chủ đề:

"Kinh nghiệm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh 5 năm liền"Đồng chí Cụt Đình Xuyên, Bí thư chi bộ Huồi Cọ tham luận với chủ đề:

"Phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình"


 

Đồng chí Lộc Thị Tím, Chủ tịch MTTQVN xã tham luận với chủ đề

"MTTQVN xã Hữu Khuông tập hợp và vận động toàn dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xóa đỏi giảm nghèo"


 

Đồng chí Pịt Thị Thỏa, Phó Chủ tịch UBND xã tham luận với chủ đề

"Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa góp phần phát triển KTXH, giữ vững ATTT – ATXH"


 

Đồng chí Lô Văn Tùng cùng đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và các đại biểu Đại hội bỏ phiếu bầu BCH khóa XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025Đồng chí Vi Tân Hợi, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện thay mặt Ban Thường vụ chúc mừng Ban Chấp hành khóa XXII.Đoàn công tác của Huyện ủy chụp ảnh lưu niệm với Bí thư, trưởng các bảnChúc mừng đồng chí Lô Văn Tùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm trong 11 năm công tác tại địa phương.

Chúc mừng đồng chí Lô Văn Tuấn được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy

Nhiệm kỳ 2020 - 2025


 

Đúng 16h00, ngày 20/5/2020 đồng chí Lô Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy

Đọc diễn văn bế mạc Đại hội.


Với tinh thần "Đoàn kết- dân chủ- kỷ cương – nêu gương – trách nhiệm và hiệu quả" 100% đảng viên đã biểu quyết tán thành Nghị quyết Đại hội.


            Đại hội Đảng bộ xã Hữu Khuông lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới ở xã khó khăn nhất tỉnh Nghệ An.

           

                                                                                    Thực hiện: Vi Hợi


 

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương