LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tương Dương: Tổ chúc hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của TW và tỉnh Nghệ An
 
Tương Dương: Tổ chúc hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của TW và tỉnh Nghệ An (16/05/2018 02:21 PM)

Ngày 11/5/2018, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương đã tổ chức hội nghị quán triệt và học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An. Tham dự có gần 300 đồng chí, là cán bộn cốt cán trên địa bàn huyện Tương Dương.

 Quang cảnh hội nghị

 Đồng chí Phạm Trọng Hoàng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy triển khai các Nghị Quyết

Hội nghị đã triển khai học tập 2 nghị quyết, 9 chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An, trong đó chú trọng vào Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ chính trị về định hướng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030; Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vị Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Nghệ An, giai đoạn từ 2017-2020, định hướng đến 2025; Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỉ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới; Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trận tự an toàn xã hội năm 2018.

Sau nội dung triển khai, các học viên đã làm bài thu hoạch theo yêu cầu.

Các học viên làm bài thu hoạch sau khi tiếp thu các nội dung

Thực hiện: Khánh Hiền - Đình Tỷ
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương