LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 01/2019 của UBND huyện
 
Chương trình công tác tháng 01/2019 của UBND huyện (02/01/2019 03:52 PM)

­­ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

 

 


Số: 01/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tương Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2019

 

 

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 01/2019 của UBND huyện

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Xuân K Hợi 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I. Trọng tâm công tác:

- Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII);

- Tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch công tác năm 2019.

II. Trong tháng có:

- Ngày truyền thống công tác nội chính của Đảng (05/01);

- 72 năm Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (06/01).

III. Lịch làm việc, hội nghị:

Ngày/Thứ

Nội dung công tác

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

01

Thứ Ba

Nghỉ tết Dương lịch

Tổ trực tết

 

 

02

Thứ Tư

- Đi cơ sở

 

 

 

03

Thứ Năm

- Sinh hoạt Đảng

 

 

 

Tham dự họp HĐND xã Lưu Kiền

Xã Lưu Kiền

Đ/c Vy Mỹ Sơn

PCT UBND huyện

UBND xã

Lưu Kiền

Hội nghị trực tuyến về Tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Phòng KT-HT

Đ/c Phan Đức Sơn

CT UBND huyện

 

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy và BCĐ xây dựng NTM huyện làm việc với BCH Đảng ủy xã Xá Lượng

Ban PTNTMN

Đ/c Phan Đức Sơn

CT UBND huyện

Xá Lượng

04

Thứ Sáu

Tham dự họp HĐND xã Lưu Kiền

Xã Xá Lượng

Đ/c Vy Mỹ Sơn

PCT UBND huyện

UBND xã

X Lượng

Chiều: Làm việc với BGH trường PTDTNT THCS Tương Dương

Trường

PTDTNT THCS

Đ/c Phan Đức Sơn

CT UBND huyện

 

05

Thứ Bảy

- Làm bù ngày 31/12/2018

 

 

 

- Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019

VP HĐND-UBND

Đ/c Phan Đức Sơn

CT UBND huyện

HT 1

06

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Vy Mỹ Sơn

 

 

 

07

Thứ Hai

Đi cơ sở

 

 

 

08

Thứ Ba

Sáng: Chủ tịch UBND huyện làm việc với khối Nông - Lâm

Phòng NN&PTNT

Đ/c Phan Đức Sơn

CT UBND huyện

HT1

Sáng: Lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban liên quan làm việc với Trung tâm GDNN-GDTX

Trung tâm GDNN-GDTX

Đ/c Lô Thanh Nhất

PCT UBND huyện

TTGDNN - GDTX

Chiều: Giao ban khối Nội chính

Theo

Lịch HU

 

 

09

Thứ Tư

C- Hội nghị tổng kết công tác XDCS- ATLC-SSCĐ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Theo

Lịch HU

 

 

10

Thứ Năm

- Ngày tiếp dân

Ban tiếp dân

Đ/c Phan Đức Sơn

CT UBND huyện

Trụ sở tiếp dân

Sáng: Lễ phát động ủng hộ Tết vì người nghèo năm 2019

Phòng

LĐ-TB&XH

Đ/c Lô Thanh Nhất

PCT UBND huyện

 

Học Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)

VP Đảng ủy

Đ/c Lô Thanh Nhất

Bí thư Đảng ủy

 

Chiều: Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng-an ninh, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ban CHQS huyện

Đ/c Phan Đức Sơn

CT UBND huyện

Ban CHQS huyện

11

Thứ Sáu

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 12/2018 (chuyển qua)

Theo

Lịch HU

 

 

12

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Lô Thanh Nhất

 

 

 

13

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Lô Thanh Nhất

 

 

 

14

Thứ Hai

Hội nghị tổng kết ngành Công an năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Công an

huyện

 

Công an huyện

15

Thứ Ba

Sáng: Hội nghị tổng kết KT-XH năm 2018, triển khai Kế hoạch KT-XH năm 2019

Phòng TC-KH phối hợp

Chi cục Thuế

Đ/c Phan Đức Sơn

CT UBND huyện

HTHU

Chiều: Họp HĐQT Ngân hàng CSXH

NHCSXH

Đ/c Lô Thanh Nhất

PCT UBND huyện

HT1

16

Thứ Tư

Gặp Mặt người có uy tín lần thứ 2

Phòng Dân tộc

Đ/c Phan Đức Sơn

CT UBND huyện

TTVH

Hội đồng thẩm định các bản NTM thuộc các xã: Xá Lượng, Lưu Kiền, Yên Hòa, Yên Thắng

Ban PTNTMN

Đ/c Kha Văn Ót

PCT UBND huyện

UBND các xã

17

Thứ Năm

Hội đồng thẩm định các bản NTM thuộc các xã: Xá Lượng, Lưu Kiền, Yên Hòa, Yên Thắng

Ban PTNTMN

Đ/c Kha Văn Ót

PCT UBND huyện

UBND các xã

18

Thứ Sáu

 

Họp UBND huyện phiên tháng 1:

1. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 1/2019, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2019 (VP HĐND-UBND chuẩn bị).

2. Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện phiên tháng 12/2018 (VP HĐND-UBND chuẩn bị).

3. Chương trình công tác của UBND huyện năm 2019 (VP HĐND-UBND chuẩn bị).

4. Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN tháng 1/2019, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2019 (phòng TC-KH chuẩn bị).

5. Kế hoạch tổ chức tết trồng cây đầu xuân năm 2019 (phòng NN&PTNT chuẩn bị).

6. Kế hoạch bảo vệ rừng, quản lý lâm sản dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và năm 2019 (Hạt Kiểm lâm chuẩn bị).

7. Kế hoạch phòng chống tham nhũng, phòng chống lãng phí năm 2019 (Phòng Thanh tra chuẩn bị).

8. Kế hoạch ra quân làm đường giao thông nông thôn năm 2019 (phòng KT-HT chuẩn bị).

9. Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019 (phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị).

10. Phân công đi thăm chúc tết gia đình chính sách, người có công, các đồng chí cán bộ, đảng viên lão thành của huyện, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn (phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị).

11. Kế hoạch CNTT năm 2019 (phòng VH-TT chuẩn bị).

VP HĐND-UBND

Đ/c Phan Đức Sơn

CT UBND huyện

 

HT1

19

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Phan Đức Sơn

 

 

 

20

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Phan Đức Sơn

 

 

 

21

Thứ Hai

- Ngày tiếp dân (ngày 20 chuyển qua)

Ban tiếp dân

Đ/c Phan Đức Sơn

CT UBND huyện

Trụ sở tiếp dân

- Ban Thường vụ Huyện ủy giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy

Theo

Lịch HU

 

 

22

Thứ Ba

- Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Theo

Lịch HU

 

 

23

Thứ Tư

- Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy

Theo

Lịch HU

 

 

- Đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ địa phương

Ban CHQS huyện

Đ/c Phan Đức Sơn

CT UBND huyện

Ban CHQS huyện

24

Thứ Năm

Chủ tịch UBND huyện làm việc với khối Văn - Xã

Phòng VH-TT

Đ/c Phan Đức Sơn

CT UBND huyện

HT1

25

Thứ Sáu

Họp BTV Huyện ủy phiên tháng 01/2019:

1- Nghe kế hoạch bảo vệ rừng, quản lý lâm sản dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi và năm 2019 (UBND huyện chuẩn bị).

2- Nghe Kế hoạch ra quân làm đường giao thông nông thôn năm 2019 (UBND huyện chuẩn bị).

3- Nghe kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019 (UBND huyện chuẩn bị).

4- Phân công đi thăm chúc tết gia đình chính sách, người có công, các đồng chí cán bộ, đảng viên lão thành của huyện, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn (UBND huyện chuẩn bị).

5- Phân công Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo huyện trực, xử lý công việc trong thời gian nghỉ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị)

6- Bàn công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng (Ban Tổ chức, UBKT Huyện ủy chuẩn bị).

Theo

Lịch HU

 

 

26

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Kha Văn Ót

 

 

 

27

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

Trực lãnh đạo đ/c Kha Văn Ót

 

 

 

28

Thứ Hai

Đi cơ sở

 

 

 

29

Thứ Ba

Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện đi thăm và chúc tết BCH Quân sự, Công an huyện; các đồn Biên phòng trên địa bàn (Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND huyện chuẩn bị).

Theo

Lịch HU

 

 

30

Thứ Tư

Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo huyện tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện (Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND chuẩn bị).

Theo

Lịch HU

 

 

31

Thứ Năm

Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động các ban và Văn phòng Huyện ủy, các ban, phòng cơ quan Chính quyền huyện trước khi về nghỉ tết Kỷ Hợi 2019

Theo

Lịch HU

 

 

 

 

Nơi nhận:

- VPUBND tỉnh (B/c);

- TTHU, TTHĐND huyện (B/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Chánh, PVP HĐND&UBND huyện;

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Văn Toản

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương