LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hướng dẫn thi tìm hiểu kỷ niệm 60 kết nghĩa Sơn Hà_Tương Dương
 
Hướng dẫn thi tìm hiểu kỷ niệm 60 kết nghĩa Sơn Hà_Tương Dương (08/01/2020 08:39 PM)

HUYỆN ỦY SƠN HÀ - TƯƠNG DƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO SƠN HÀ -

 TƯƠNG DƯƠNG

*

Số 79-HD/LTBTGHU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Sơn Hà, ngày 25  tháng 12 năm 2019

 

 

HƯỚNG DẪN LIÊN TỊCH

Về tổ chức cuộc thi tìm hiểu Lịch sử truyền thống hai huyện

 Sơn Hà - Tương Dương

-----

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hà - Tương Dương tại buổi làm việc của Đoàn công tác huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An vào ngày 25/10/2019; Kế hoạch số 140/KH-UBND, ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân huyện Sơn Hà - Tương Dương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa giữa hai huyện Sơn Hà - Tương Dương (1960 - 2020) và kỷ niệm 45 năm giải phóng huyện Sơn Hà (17/3/1975 - 17/3/2020) (gọi tắt là Kế hoạch 140). Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Hà chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tương Dương xây dựng hướng dẫn liên tịch triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu Lịch sử truyền thống của hai huyện Sơn Hà - Tương Dương với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn của huyện Sơn Hà - Tương Dương hiểu rõ hơn về lịch sử 60 năm Ngày kết nghĩa giữa hai huyện; quá trình xây dựng, phát triển của huyện Sơn Hà và huyện Tương Dương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hóa, cũng như mối quan hệ gắn bó, keo sơn của hai huyện; cổ vũ quyết tâm chính trị của các tầng lớp nhân dân của hai huyện Sơn Hà - Tương Dương trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.

- Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng giáo dục chính trị, văn hóa, truyền thống lịch sử đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh (từ THCS trở lên) và các tầng lớp nhân dân của hai huyện Sơn Hà - Tương Dương; là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa giữa hai huyện Sơn Hà - Tương Dương (1960 - 2020) và kỷ niệm 45 năm giải phóng huyện Sơn Hà (17/3/1975  - 17/3/2020). Do đó cần tổ chức cuộc thi với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, đạt chất lượng và đảm bảo thời gian quy định.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi

- Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh (từ THCS trở lên) và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn huyện Sơn Hà và Tương Dương; con em của hai huyện đang học tập, sinh sống, công tác ở các địa phương khác trong cả nước.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi; cán bộ, công chức cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Hà và Tương Dương không được tham gia cuộc thi.

2. Hình thức thi

2.1. Hình thức:

- Thi trắc nghiệm và tự luận có thể viết tay hoặc đánh máy.

- Câu hỏi và nội dung tư liệu tham khảo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Sơn Hà và cổng thông tin điện tử huyện Tương Dương, trong chuyên mục “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống huyện Sơn Hà - Tương Dương”.

2.2. Yêu cầu bài dự thi

- Người dự thi sẽ trả lời đầy đủ 11 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi tự luận.

+ Đối với 11 câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi khoanh tròn vào câu được chọn.

+ Đối với câu hỏi tự luận người dự thi viết không quá 1.500 từ. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ loại những bài dự thi có các hình thức sao chép giống nhau.

- Bài dự thi phải được trình bày rõ ràng, sạch sẽ, không viết tắt, không viết bằng nhiều màu mực và nhiều nét chữ khác nhau. Nếu đánh máy thì in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Bài dự thi phải được đóng tập, có trang trí bìa cứng. Khuyến khích các bài dự thi có hình ảnh minh họa, viết tay.

- Mỗi cá nhân chỉ được gửi 01 bài dự thi.

- Trang đầu của Bài dự thi phải ghi rõ các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, nghề nghiệp; đơn vị công tác, học tập, số điện thoại liên lạc.

- Bài dự thi của tập thể cơ quan, đơn vị, trường học cần ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ, tổng số bài dự thi và bỏ chung vào một phong bì lớn. Ngoài bì ghi rõ: Bài tham dự “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống huyện Sơn Hà - Tương Dương”.

- Đối với đối tượng tham gia dự thi đang sinh sống trên địa bàn huyện Sơn Hà gửi trực tiếp hoặc gửi Bưu điện về địa chỉ: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Hà (Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi); các cá nhân, tập thể đang sinh sống, làm việc tại huyện Tương Dương gửi về địa chỉ: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tương Dương (Thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không trả lại những bài tham gia dự thi. Đối với những bài thi tự luận có chất lượng thì Ban Tổ chức cuộc thi xem xét đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Sơn Hà hoặc Cổng thông tin điện tử huyện Tương Dương và trả nhuận bút theo quy định.

2.3. Nội dung câu hỏi thi

Câu 1: Bí thư Huyện ủy Tương Dương đầu tiên là ai?

A. Đồng chí Đinh Văn Căn

B. Đồng chí Đoàn Văn Nghĩa

C. Đồng chí Vi Chính Nghĩa

D. Đồng chí Chu Quang Thành

Câu 2: Bí thư Huyện ủy Sơn Hà đầu tiên là ai?

A. Đồng chí Lê Trọng Lung

B. Đồng chí Nguyễn Hữu Đức

C. Đồng chí Phạm Thanh Biền

D. Đồng chí Nguyễn Ngọc Mai

Câu hỏi 3: Hiện nay, huyện Tương Dương có bao nhiêu xã, thị trấn?

A. 16

B. 17

C. 18

D. 19

Câu 4: Hiện nay, huyện Sơn Hà có bao nhiêu xã, thị trấn?

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Câu 5: Thực hiện Chủ trương của Bộ Chính trị và Ban Thống nhất Trung ương, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi và huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An kết nghĩa từ năm nào?

A. Năm 1960

B. Năm 1961

C. Năm 1962

D. Năm 1963

Câu 6: Chiến dịch Tương Hà bất khuất “Sơn Hà đấu tranh dũng cảm chiến thắng quân thù Mỹ - Diệm, Tương Dương dốc sức tấn công giành vụ Thu toàn thắng”, “Nậm Nơn, Nậm Mộ đôi dòng/ Sông Re nổi sóng chung lòng đấu tranh” diễn ra thời gian nào?

A. Tháng 2/1962

B. Tháng 3/1962

C. Tháng 4/1962

D. Tháng 5/1962

Câu 7. Huyện Sơn Hà lấy tên huyện Tương Dương để đặt tên đường Tương Dương kỷ niệm nghĩa tình giữa 2 huyện. Anh (chị) hãy cho biết hiện đường Tương Dương thuộc tổ dân phố nào của thị trấn Di Lăng huyện Sơn Hà?

A. TDP Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng

B. TDP Gò Dép, thị trấn Di Lăng

C. TDP Nước Bung, thị trấn Di Lăng

D. TDP Làng Dầu, thị trấn Di Lăng

Câu 8: Tên Bản Sơn Hà thuộc xã nào của huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An?

A. Tam Quang

B. Tam Đình

C. Tam Hợp

D. Mai Sơn

Câu 9: Tên huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi có từ khi nào?

A. Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945

B. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954

C. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972

D. Sau giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất nước nhà năm 1975

Câu 10. Loài cây đặc trưng của huyện Tương Dương được trồng trên huyện Sơn Hà có tên gọi là gì? (Năm 2018, huyện Tương Dương tặng huyện Sơn Hà để trồng ở thị trấn Di Lăng)

A. Cây Hoa Ban

B. Cây Săng Lẻ

C. Cây Lim Xanh

D. Cây Me Tây

Câu 11: Dân tộc thiểu số nào sinh sống nhiều nhất ở huyện Sơn Hà và dân tộc thiểu số nào sinh sống ít nhất ở huyện Tương Dương.

A. Hrê, Thái

B. Ca Dong, Khơ Mú

C. Kor, Thái

D. Hrê, Ơ Đu

Câu 12. Hãy viết một đoạn văn (không quá 1.500 từ) để giới thiệu với bạn bè, người quen, người thân,…về mối quan hệ keo sơn gắn bó giữa huyện Sơn Hà - Tương Dương? Đồng thời, hãy nêu những dự định của mình trong tương lai để góp phần giữ gìn và phát triển mối quan hệ keo sơn, gắn bó giữa huyện Sơn Hà - Tương Dương trong thời gian tới?

3. Thời gian tổ chức:

- Thời gian phát động: Ngày 25/12/2019.

- Thời gian nhận Bài dự thi: Từ ngày 25/02/2019 đến hết ngày 29/02/2020.

- Thời gian chấm Bài dự thi: Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 10/3/2020.

- Thời gian Tổng kết và trao thưởng: Tối ngày 15/3/2020.

4. Cơ cấu giải thưởng: 26 giải

- Giải cá nhân: 19 giải

+ 01 giải nhất: 3.000.000đ (Ba triệu đồng chẵn).

+ 02 giải nhì, mỗi giải: 2.000.000đ (Hai triệu đồng chẵn).

+ 04 giải ba, mỗi giải: 1.000.000đ (Một triệu đồng chẵn).

+ 10 giải khuyến khích, mỗi giải: 800.000đ (Tám trăm ngàn đồng chẵn).

+ 01 giải cho người cao tuổi nhất có bài dự thi: 800.000đ (Tám trăm ngàn đồng chẵn).

+ 01 giải cho người nhỏ tuổi nhất có bài dự thi: 800.000đ (Tám trăm ngàn đồng chẵn).

- Giải tập thể: 07 giải

- 01 giải nhất: 5.000.000đ (Năm triệu đồng chẵn) (dành cho đơn vị có số lượng người dự thi nhiều nhất và có cá nhân đạt giải nhiều nhất)

- 02 giải nhì, mỗi giải: 3.000.000đ (Ba triệu đồng chẵn). (dành cho đơn vị có số lượng người dự thi nhiều thứ hai và có cá nhân đạt giải nhiều thứ hai).

- 03 giải ba, mỗi giải: 1.500.000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) (dành cho các đơn vị có số lượng người dự thi nhiều thứ ba và có cá nhân đạt giải nhiều thứ ba).

+ 01 giải cho đơn vị có số bài dự thi nhiều nhất: 1.500.000đ Một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

5. Thang điểm, nguyên tắc chấm điểm

- Cách tính điểm: thang điểm 100

- Tính điểm phần câu hỏi trắc nghiệm: 65 điểm (đúng một câu 5 điểm)

- Tính điểm câu tự luận: 45 điểm (được lấy điểm trung bình cộng của 5 giám khảo.

- Nguyên tắc đánh giá các phần thi của giám khảo

+ Mỗi bài thi đều do 5 thành viên Ban giám khảo chấm độc lập theo phiếu chấm điểm.

+ Điểm cộng của mỗi bài thi không vượt quá 5 điểm (điểm cộng hoặc trừ từng phần thi được ghi chú trong phiếu chấm điểm).

+ Trường hợp, cùng một bài thi có sự chênh lệch điểm chấm thi giữa các thành viên giám khảo quá 10 điểm thì Trưởng Ban giám khảo chủ trì hội ý giữa các giám khảo, sau đó thống nhất và quyết định. Nếu vẫn không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng Ban giám khảo quyết định và chịu trách nhiệm.

+ Các bài thi có số điểm bằng nhau thì Ban giám khảo họp, trao đổi để thống nhất. Trưởng Ban giám khảo là người quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm.

6. Nguồn tài liệu và địa chỉ tham khảo:

6.1. Nguồn tài liệu

- Sách Lịch sử Đảng bộ huyện Sơn Hà 1930 - 2010.

- Sách Lịch sử Đảng bộ huyện Tương Dương 1945 - 2010.

- Một số tài liệu liên quan đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của hai huyện Sơn Hà, Tương Dương.

6.2. Địa chỉ tham khảo

- Cổng thông tin điện tử Huyện ủy Sơn Hà và Cổng thông tin điện tử huyện Tương Dương, trong chuyên mục “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống huyện Sơn Hà - Tương Dương”.

- Tại cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Hà và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tương Dương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Hà

- Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tương Dương xây dựng hướng dẫn; ra câu hỏi, đáp án; tổ chức phát động cuộc thi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh (từ THCS trở lên) và các tầng lớp nhân dân huyện Sơn Hà và hướng dẫn các địa phương, đơn vị phát động, hưởng ứng cuộc thi đảm bảo tiến độ đề ra.

- Dự trù kinh phí cuộc thi để đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, đảm bảo các điều kiện để tổ chức thành công cuộc thi.

- Cung cấp các tài liệu liên quan đến lịch sử Đảng bộ huyện Sơn Hà cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tương Dương.

- Là cơ quan thường trực Ban Tổ chức cuộc thi; đề xuất nhân sự thành lập Ban Tổ chức cuộc thi, Ban Giám khảo, Tổ thư ký; tiếp nhận bài thi, tổ chức chấm và lựa chọn các bài đạt tiêu chí để trao giải.

- Xây dựng báo cáo tổng kết cuộc thi; tham mưu, phối hợp tổ chức Lễ tổng kết, trao giải.

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tương Dương

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Hà xây dựng hướng dẫn; ra câu hỏi, đáp án; tổ chức phát động cuộc thi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh (từ THCS trở lên) và các tầng lớp nhân dân huyện Tương Dương và hướng dẫn các địa phương, đơn vị phát động, hưởng ứng cuộc thi đảm bảo tiến độ đề ra.

- Cung cấp các tài liệu liên quan đến lịch sử Đảng bộ huyện Tương Dương cho Ban Tổ chức cuộc thi.

- Thành lập Hội đồng sơ tuyển, lựa chọn 20 bài thi xuất sắc nhất gửi về Ban tổ chức cuộc thi (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Hà) để phối hợp chấm chung khảo tại huyện Sơn Hà.

- Báo cáo kết quả chấm sơ tuyển về Ban tổ chức cuộc thi để đánh giá, khen thưởng giải tập thể.

3. Văn phòng huyện Sơn Hà

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng dự toán kinh phí trình cấp thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn thanh toán theo đúng quy định của Nhà nước.

- Chỉ đạo bộ phận phụ trách cổng thông tin điện tử huyện Sơn Hà đăng tải nội dung Kế hoạch 140, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống hai huyện Sơn Hà - Tương Dương và một số tài liệu liên quan (nếu có).

4. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; các cơ quan, ban ngành; Mặt trận và các đoàn thể huyện Sơn Hà, Tương Dương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của cuộc thi; hưởng ứng, phát động, tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống hai huyện Sơn Hà - Tương Dương trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh (từ THCS trở lên) và các tầng lớp nhân dân tại địa địa phương, đơn vị của hai huyện Sơn Hà - Tương Dương.

5. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa, thể thao huyện Sơn Hà, Tương Dương

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đăng tải các tin, bài liên quan đến sự kiện 60 năm Ngày kết nghĩa giữa hai huyện Sơn Hà - Tương Dương (1960 - 2020) và kỷ niệm 45 năm giải phóng huyện Sơn Hà (17/3/1975  - 17/3/2020) nhằm cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ nhu cầu khai thác, tìm hiểu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân

- Phối hợp trong công tác chuẩn bị, điều hành trao giải tổng kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống hai huyện Sơn Hà - Tương Dương.

6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Sơn Hà, Tương Dương

Xây dựng kế hoạch hưởng ứng, phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống huyện Sơn Hà - Tương Dương trong Đoàn viên thanh niên, đảm bảo chất lượng đề ra.

7. Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sơn Hà, Tương Dương

Xây dựng kế hoạch hưởng ứng, phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống huyện Sơn Hà - Tương Dương tại các trường học đạt chất lượng đề ra.

Đề nghị các địa phương, đơn vị có liên quan tại hai huyện Sơn Hà - Tương Dương triển khai thực hiện./.

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY TƯƠNG DƯƠNG

 

 

 

 

 

 

Đậu Đức Truyền

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY SƠN HÀ

 

 

 

 

 

Nguyễn Tùng Sơn

 

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy Sơn Hà, Tương Dương (báo cáo),

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Sơn Hà, Tương Dương,

- Mặt trận và các Hội đoàn thể huyện Sơn Hà, Tương Dương,

- Các cơ quan, ban ngành huyện Sơn Hà, Tương Dương,

- Văn phòng huyện Sơn Hà, Tương Dương,

- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Hà, Tương Dương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương