LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tương Dương ra quân huấn luyện năm 2019
 
Tương Dương ra quân huấn luyện năm 2019 (01/03/2019 04:10 PM)

Ngày 1 tháng 3 năm 2019, Lực lượng vũ trang huyện Tương Dương ra quân huấn luyện và phát động thi đua huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Có hơn 500 cán bộ chiến sĩ, các ban ngành đoàn thể các em học sinh tham gia buổi lễ.


Các lực lượng vũ trang ký kết thi đua huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu 


Các lực lượng vũ trang diễu bình qua lễ đài 


Toàn cảnh buổi lễ ra quân huấn luyện

Với mục tiêu huấn luyện 100 % cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ kiên định vững vàng, chấp hành kỷ luật kỷ cương nhà nước, kỷ luật quân đội, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí. Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, sức mạnh tổng hợp của toàn quân bám sát yêu cầu thực tế của địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Phấn đấu 100 % cơ quan, đơn vị hoàn  thành tốt chương trình huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Tập trung huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần tự giác, huấn luyện sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần thiết. Tại lễ ra quân huyện ủy và UBND huyện yêu cầu lực lượng vũ trang trong quá trình huấn luyện phải đảm bảo tham gia đúng đủ quân số, thực hiện đúng nội dung huấn luyện và phải đảm bảo  an toàn tuyệt đối. Cũng tại đây, lực lượng vũ trang đã phát động phong trào thi đua quyết thắng và tổ chức thi mô hình học cụ./.


                                                                   Vi Mận - Đình Tỷ

                                                                   Đài TTTH Huyện

                          

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương