LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
(Tương Dương) 20 năm qua huyện Tương Dương làm được trên 100km đường bê tông
 
(Tương Dương) 20 năm qua huyện Tương Dương làm được trên 100km đường bê tông (11/10/2020 09:40 AM)

Từ năm 2000 - 2020 huyện Tương Dương làm được trên 100km đường bê tông, huy động người dân đóng góp trên 200.207 ngày công, cấp cho cho các xã 15.600 tấn xi măng.  Có được kết quả này là nhờ trong 20 năm  qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Ngày 8/10, huyện Tương Dương tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Ảnh: Đình Tuân

Trải qua 20 năm qua thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Tương Dương đã đạt những kết quả thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu và trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong toàn huyện. Phong trào đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Vai trò, vị trí của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Chất lượng cuộc sống của các gia đình được nâng lên rõ rệt, hộ nghèo giảm đáng kể. Các giá trị truyền thống, nếp sống văn hóa ngày càng được coi trọng. Ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình ngày càng được nâng cao, vai trò của gia đình từng bước được khẳng định.

 

Trong 20 năm qua đã huy động được 200.207 ngày công lao động và đã làm được trên 100km đường bê tông. Trong ảnh người dân bản Phà Lõm, xã biên giới Tam Hợp đang góp công làm đường bê tông. Ảnh: Đình Tuân

Theo báo cáo của BCĐ phong trào trong giai đoạn 2000 – 2020, huyện Tương Dương xây dựng được 12/17 nhà văn hóa đa chức năng, 138/146 khối, làng, bản có nhà văn hóa cộng đồng, trong đó có 101 nhà được xây dựng kiên cố, nâng cấp 5 sân vân động của xã, thị trấn được xây dựng đạt chuẩn; Số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa văn hóa ngày càng tăng, hiện nay số gia đình văn hóa đạt 13.474/17.800 hộ, đạt 75,69; có: 121/154 làng, bản được công nhận danh hiệu làng, bản văn hóa (số làng, bản trước khi sáp nhập); 50 cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa; Làm được trên 100km đường bê tông, huy động động trên 200.207 ngày công; Số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên có 22.799 người chiếm 32% dân số; số gia đình được công nhận GĐTT là 3.907/18.607 đạt 21%, có 160 CLB TDTT và 60% số làng xã đã có sân bãi thể thao; Xây dựng được 15/18 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2000 – 2020.Chất lượng làng, bản ngày càng được nâng cao. Trong ảnh người dân bản Khe Quỳnh, xã Xiêng My đón rước Bằng công nhận bản văn hóa. Ảnh: Đình Tuân

Giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tiếp tục phát huy nội lực, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy; Tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các xã, thị trấn. Kiểm tra thẩm định đánh giá chất lượng các làng, bản văn hóa đã được công nhận và các làng, bản đăng ký xây dựng danh hiệu làng, bản, đơn vị văn hóa hàng năm, tránh tình trạng chạy theo thành tích, chạy theo số lượng xem nhẹ chất lượng của phong trào; Tiếp tục chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương, đoàn thể làm rõ những yếu tố văn hoá và yếu tố con người trong lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội;…

 

Vào các ngày lễ, tết các bản, làng thường có những hoạt động mang bản sắc của mỗi dân tộc. Trong ảnh đồng bào dân tộc Ơ đu tổ chức lễ đón tiếng sấm đầu năm Ảnh: Đình Tuân


BCĐ phong trào huyện tiếp tục phát triển sâu rộng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về văn hóa. Chỉ tiêu gia đình văn hóa: 81%; Làng, bản, khối văn hóa: 86%; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: 60%; Các xã, thị trấn có thiết chế VHTT đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ VHTTDL: 52,9%; Tỷ lệ người dân luyện tập TDTT thường xuyên: 36,8%;  Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn thể thao: 22,0%.Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cùng những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân huyện Tương Dương trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn vừa qua. Ảnh: Đình Tuân


Dịp này Chủ tịch UBND huyện Tương Dương đã tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Đình Tuân

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương