LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tương Dương quán triệt Nghị quyết Trung Ương VII
 
Tương Dương quán triệt Nghị quyết Trung Ương VII (12/07/2018 04:29 PM)

Thưa quý vị và các bạn! Ngày 12/7 /2018, Đảng bộ huyện Tương Dương tổ chức hội nghị, quán triệt nghị quyết Trung Ương 7, khóa XII .           Tại đây hơn 200 đại biểu được quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Sau hội nghị học tập Đảng bộ huyện Tương Dương sẽ triển khai các Nghị quyết trên tới các chi bộ và đảng viên ở cơ sở, nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Kết thúc học tập, các đại biểu sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Vi Mận - Đình Tỷ

Đài TT- TH Tương Dương

 

 

 

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương