LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh bạ điện thoại Lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Tương Dương
 
Danh bạ điện thoại Lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Tương Dương (16/11/2011 01:53 PM)

DANH DẠ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN HU-HĐND-UBND HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG 

TT

Họ và tên

Chức vụ

 

Số điện thoại

Cơ quan

I.

Huyện ủy:1

Phạm Trọng Hoàng

Bí thư Huyện ủy

3 874142

2

La Thị Nhung

Phó Bí thư Huyện ủy  - CT HĐND

3 874130

3

Trịnh Minh Châu

Phó Bí thư Huyện ủy

0913274464

4

Mạc Văn Nguyên

Chánh VP Huyện ủy

3 874136

5

Kha Xuân Năm

Phó Văn phòng Huyện ủy (QT)

3 874533

6

Trần Thị Lệ Thoa

Phó Văn phòng Huyện ủy (TH)

3 874533Văn thư

3 874188Máy FAX

3 874210

II.

Hội đồng nhân dân:1

La Thị Nhung

Chủ tịch HĐND

3 874130

2

Vi Tân Hợi

Phó CT Thường trực HĐND

3 874156

3

Vi Thị Ngọc

Phó CT HĐND

3 874012

4

Kha Văn Điếm

Trưởng Ban KT&XH- HĐND


5

Lữ Văn May

Trưởng Ban Pháp chế - HĐND


6

Lương Bá Vin

Trưởng Ban Dân tộc- HĐND


III.

Ủy ban nhân dân:1

Nguyễn Văn Hải

Chủ tịch UBND

3 874126

2

Lô Thanh Nhất

Phó CT UBND

3 741169

3

Vy Mỹ Sơn

Phó CT UBND

3 874099

4

Kha Văn Ót

Phó CT UBND

3 874180

5

Trần Văn Toản

Chánh Văn phòng HĐND&UBND

3 874168

6


Phó Văn phòng HĐND&UBND (TH)

3 874115

7

Nguyễn Đình Khôi

Phó Văn phòng HĐND&UBND (QT)

3 874503Văn thư

3 874121Máy FAX

3 874143

 

 

CNTT

3874115

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương