LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh bạ điện thoại Lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Tương Dương
 
Danh bạ điện thoại Lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Tương Dương (16/11/2011 01:53 PM)

DANH DẠ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN HU-HĐND-UBND HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG 

TT

Họ và tên

Chức vụ

 

Số điện thoại

Cơ quan

I.

Huyện ủy:1

Phạm Trọng Hoàng

Bí thư Huyện ủy

3 874142

2

La Thị Nhung

Phó Bí thư Huyện ủy  - CT HĐND

3 874130

3

Trịnh Minh Châu

Phó Bí thư Huyện ủy

0913274464

4

Mạc Văn Nguyên

Chánh VP Huyện ủy

3 874136

5

Kha Xuân Năm

Phó Văn phòng Huyện ủy (QT)

3 874533

6

Trần Thị Lệ Thoa

Phó Văn phòng Huyện ủy (TH)

3 874533Văn thư

3 874188Máy FAX

3 874210

II.

Hội đồng nhân dân:1

La Thị Nhung

Chủ tịch HĐND

3 874130

2

Vi Tân Hợi

Phó CT Thường trực HĐND

3 874156

3

Vi Thị Ngọc

Phó CT HĐND

3 874012

4

Kha Văn Điếm

Trưởng Ban KT&XH- HĐND


5

Lữ Văn May

Trưởng Ban Pháp chế - HĐND


6

Lương Bá Vin

Trưởng Ban Dân tộc- HĐND


III.

Ủy ban nhân dân:1

Nguyễn Văn Hải

Chủ tịch UBND

3 874126

2

Lô Thanh Nhất

Phó CT UBND

3 741169

3

Vy Mỹ Sơn

Phó CT UBND

3 874099

4

Kha Văn Ót

Phó CT UBND

3 874180

5

Trần Văn Toản

Chánh Văn phòng HĐND&UBND

3 874168

6


Phó Văn phòng HĐND&UBND (TH)

3 874115

7

Nguyễn Đình Khôi

Phó Văn phòng HĐND&UBND (QT)

3 874503Văn thư

3 874121Máy FAX

3 874143

 

 

CNTT

3874115

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
This portlet is temporarily disabled.
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương