Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 597/QĐ-UBND 07/06/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền dử dụng đất
Số 625-QĐ/UBND 08/06/2018 Quyết định về việc điều chỉnh thu hồi đất Hạng mục: Lòng hồ (đợt 1), Dự án: Nhà máy thủy điện Khe Bố Địa điểm: Thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An
Số 612-QĐ/UBND 07/06/2018 Quyết định về việc công nhận quyền quyền sử dụng đất
Số 611-QĐ/UBND 07/06/2018 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 610-QĐ/UBND 07/06/2018 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 609-QĐ/UBND 07/06/2018 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 608-QĐ/UBND 07/06/2018 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 606-QĐ/UBND 07/06/2018 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 605-QĐ/UBND 07/06/2018 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 604-QĐ/UBND 07/06/2018 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 603-QĐ/UBND 07/06/2018 Quyết định về việc công nhận lại diện tích đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 602-QĐ/UBND 07/06/2018 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 601-QĐ/UBND 07/06/2018 Quyết định về việc công nhận lại diện tích đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 600-QĐ/UBND 07/06/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 599-QD/UBND 07/06/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 598-QĐ/UBND 07/06/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 596-QĐ/UBND 07/06/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 595-QĐ/UBND 07/06/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 594-QĐ/UBND 07/06/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
104/2016/QH13 06/04/2016 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
<<  <  ...  3  4  5  6  7  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương