Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 647/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 640/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 644/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất
Số 643/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất
Số 642/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất
Số 641/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 638/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 627/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 636 /QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 635/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 645/QQD-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc cấp đổi giáy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 487/QĐ-UBND 18/05/2018 Quyết định về việc thu hồi đất để xây dựng công trình: Sân vận động xã Tam Đình
Số 630/QĐ-UBND 08/06/2018 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 631/QĐ-UBND 08/06/2018 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 607/QĐ-UBND 07/06/2018 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 597/QĐ-UBND 07/06/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền dử dụng đất
Số 625-QĐ/UBND 08/06/2018 Quyết định về việc điều chỉnh thu hồi đất Hạng mục: Lòng hồ (đợt 1), Dự án: Nhà máy thủy điện Khe Bố Địa điểm: Thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An
Số 612-QĐ/UBND 07/06/2018 Quyết định về việc công nhận quyền quyền sử dụng đất
Số 611-QĐ/UBND 07/06/2018 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 610-QĐ/UBND 07/06/2018 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
<<  <  ...  3  4  5  6  7  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương