Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
76/KH-UBND 11/07/2018 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành" trên địa bàn huyện Tương Dương
Khong so 23/07/2018 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 759/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 760/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc thu hồi chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 761/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 762/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 763/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 764/QD-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 765/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 636/CĐ_UBND 17/07/2018 Công điện khẩn về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới
Số 719/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 718/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 714/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất
Số 713/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất
Số 712/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất
Số 711/QD-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 710/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 709/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 708/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 707/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
<<  <  ...  3  4  5  6  7  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương