Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
471/CTr-HĐND 02/07/2018 Chương trình thông tin tuyên truyền tháng 7/2018
Số 684/QĐ-UBND 22/06/2018 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 683/QĐ-UBND 22/06/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 647/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
526/UBND-NC 18/06/2018 Tuyên truyền nâng cao cảnh giác, phòng ngừa âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, kích động người dân biểu tình, bạo loạn trên địa bàn
Số 647/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 640/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 644/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất
Số 643/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất
Số 642/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất
Số 641/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 638/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 627/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 636 /QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 635/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 645/QQD-UBND 13/06/2018 Quyết định về việc cấp đổi giáy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 487/QĐ-UBND 18/05/2018 Quyết định về việc thu hồi đất để xây dựng công trình: Sân vận động xã Tam Đình
Số 630/QĐ-UBND 08/06/2018 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 631/QĐ-UBND 08/06/2018 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 607/QĐ-UBND 07/06/2018 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
<<  <  ...  2  3  4  5  6  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương