Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
213/UBND-NC 09/01/2019 V/v tăng cường công tác phòng, chống mua bán người, mua bán bào thai
Số 163/QĐ-UBND 29/01/2019 Quyết định về việc đề nghị thu hồi đất Công trình : Di dời khẩn cấp công trình trường THCS Yên Tĩnh
Số 147 /QĐ-UBND 25/01/2019 Quyết định về viêc thu hồi đất Dự án: Xây dựng nhà máy thủy điện Chi khê
79/NQ-HĐND 25/12/2018 Nghị quyết Ban hành Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019
87/2018/NQ-HĐND 25/12/2018 Nghị quyết Ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ chăn nuôi bò Thái Lan trên địa bàn huyện Tương Dương
86/NQ-HĐND 25/12/2018 Về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách huyện năm 2019
83/NQ-HĐND 25/12/2018 Nghị quyết Về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương gửi đến Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ 6 năm 2018
82/NQ-HĐND 25/12/2018 Nghị quyết Về thảo luận, tranh luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Tương Dương khóa XIX
81/NQ-HĐND 25/12/2018 Nghị quyết Thành lập đoàn giám sát việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý đất đai tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn từ năm 2016 đến năm 2019
80/NQ-HĐND 25/12/2018 Nghị quyết Ban hành Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2019
78/NQ-HĐND 25/12/2018 Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kì 2016-2021
77/NQ-HĐND 25/12/2018 Nghị quyết Ban hành Chương trình hoạt động năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kì 2016-2021
76/NQ-HĐND 25/12/2018 Nghị quyết Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
341/BC-UBND 29/11/2018 BÁO CÁO Thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cho xã Tam Đình năm 2018
1020/UBND-NV 01/11/2018 Thông báo tuyển dụng viên chức
1248/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định V/v phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương năm 2018
Số 902/QĐ-UBND 03/08/2018 Quyết định về việc công nhân quyền sử dụng đất
Số 784/QĐ-UBND 13/07/2018 Quyết định về việc giao đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm
Số 783/QĐ_UBND 13/07/2018 Quyết định về việc giao đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm
Số 782/QĐ-UBND 13/07/2018 Quyết định về việc giao đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm
<<  <  ...  2  3  4  5  6  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương