Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 765/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 636/CĐ_UBND 17/07/2018 Công điện khẩn về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới
Số 719/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 718/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 714/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất
Số 713/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất
Số 712/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất
Số 711/QD-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 710/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 709/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 708/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 707/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 706/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 721/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất
Số 720/ QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
471/CTr-HĐND 02/07/2018 Chương trình thông tin tuyên truyền tháng 7/2018
Số 684/QĐ-UBND 22/06/2018 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 683/QĐ-UBND 22/06/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 647/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
526/UBND-NC 18/06/2018 Tuyên truyền nâng cao cảnh giác, phòng ngừa âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, kích động người dân biểu tình, bạo loạn trên địa bàn
<<  <  ...  2  3  4  5  6  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương