Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
81/NQ-HĐND 25/12/2018 Nghị quyết Thành lập đoàn giám sát việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý đất đai tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn từ năm 2016 đến năm 2019
80/NQ-HĐND 25/12/2018 Nghị quyết Ban hành Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2019
78/NQ-HĐND 25/12/2018 Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kì 2016-2021
77/NQ-HĐND 25/12/2018 Nghị quyết Ban hành Chương trình hoạt động năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kì 2016-2021
76/NQ-HĐND 25/12/2018 Nghị quyết Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
341/BC-UBND 29/11/2018 BÁO CÁO Thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cho xã Tam Đình năm 2018
1020/UBND-NV 01/11/2018 Thông báo tuyển dụng viên chức
1248/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định V/v phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương năm 2018
Số 902/QĐ-UBND 03/08/2018 Quyết định về việc công nhân quyền sử dụng đất
Số 784/QĐ-UBND 13/07/2018 Quyết định về việc giao đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm
Số 783/QĐ_UBND 13/07/2018 Quyết định về việc giao đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm
Số 782/QĐ-UBND 13/07/2018 Quyết định về việc giao đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm
76/KH-UBND 11/07/2018 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành" trên địa bàn huyện Tương Dương
Khong so 23/07/2018 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 759/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 760/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc thu hồi chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 761/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 762/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 763/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 764/QD-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương