Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 760/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc thu hồi chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 761/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 762/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 763/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 764/QD-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 765/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 636/CĐ_UBND 17/07/2018 Công điện khẩn về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới
Số 719/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 718/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 714/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất
Số 713/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất
Số 712/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất
Số 711/QD-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 710/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 709/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 708/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 707/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 706/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số 721/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất
Số 720/ QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương