Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
666/KH-HĐND 20/05/2019 Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
92/BC-UBND 03/05/2019 Báo cáo Thực hiện công tác an ninh trường học năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020
92/BC-UBND 03/05/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác an ninh trường học năm học 2018-2019, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019-2020
157/KH-UBND 20/03/2019 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2019 về "Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công"
326/QĐ-UBND 01/04/2019 Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Tương Dương năm 2019
05-QC/HU 03/04/2019 Quy chế tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy và xử lý đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Huyện ủy
132-KH/HU 03/04/2019 Kế hoạch thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân
38/TB-UBND 01/04/2019 THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 4/2019 của UBND huyện
212/KL-UBND 20/03/2019 Kết luận thanh tra Về việc thanh tra công tác quản lý tài chính tại Văn phòng HĐND-UBND huyện Tương Dương
35/TB-UBND 28/03/2019 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Đức Sơn tại Hội nghị UBND huyện phiên tháng 3 năm 2019
53/KH-UBND 22/03/2019 Xây dựng Chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Tương Dương năm 2019
228/QĐ-UBND 04/03/2019 Quyết định về việc thu hồi đất Hạng mục: Lòng hồ ( đợt 8), Dự án: Nhà máy thủy điện Khe Bố. Địa điểm: thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương
213/UBND-NC 09/01/2019 V/v tăng cường công tác phòng, chống mua bán người, mua bán bào thai
Số 163/QĐ-UBND 29/01/2019 Quyết định về việc đề nghị thu hồi đất Công trình : Di dời khẩn cấp công trình trường THCS Yên Tĩnh
Số 147 /QĐ-UBND 25/01/2019 Quyết định về viêc thu hồi đất Dự án: Xây dựng nhà máy thủy điện Chi khê
79/NQ-HĐND 25/12/2018 Nghị quyết Ban hành Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019
87/2018/NQ-HĐND 25/12/2018 Nghị quyết Ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ chăn nuôi bò Thái Lan trên địa bàn huyện Tương Dương
86/NQ-HĐND 25/12/2018 Về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách huyện năm 2019
83/NQ-HĐND 25/12/2018 Nghị quyết Về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương gửi đến Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ 6 năm 2018
82/NQ-HĐND 25/12/2018 Nghị quyết Về thảo luận, tranh luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Tương Dương khóa XIX
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương