Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
97/KH-UBND 28/06/2017 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2017
49/2017/NĐ-CP 24/04/2017 NGHỊ ĐỊNH Về sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định 25/2011/NĐ-CP và Điều 30 của Nghị định 174/2013/NĐ-CP
174/2013/NĐ-CP 13/11/2013 NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến
25/2011/NĐ-CP 06/04/2017 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
41/2009/QH12 23/11/2009 LUẬT Viễn thông
49/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Nghị định: Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông, Điều 30 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 c
179/QĐ-UBND 27/03/2017 Quyết định: Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tương Dương
42/TB-UBND 31/03/2017 Thông báo: Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tương Dương
49/UBND-NV 07/04/2017 Thông báo: V/v mở lớp bồi dưỡng tiếng nói, chữ viết Dân tộc Thái; lớp bồi dưỡng tiếng Lào năm 2017
47/UBND-NV 07/04/2017 Thông báo: Tuyển sinh vào học Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
10/VHTT-DL 04/04/2017 V/v Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở “Đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch”
281/QĐ-UBND 28/03/2017 Quyết định V/v Ban hành Nội quy khu vực cấm
170/TB-HĐND 23/03/2017 Thông báo Kết luận của đồng chí La Thị Nhung - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp Thường trực HĐND huyện phiên tháng 02/2017
168/BC-HĐND 14/03/2017 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
187/UBND-VX 14/03/2017 V/v báo cáo thống kê cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
177/UBND-VX 13/03/2017 V/v cử cán bộ công chức, viên chức tham gia tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, viết tin bài
118/UBND-CNTT 03/03/2017 V/v đôn đốc việc cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT huyện
20/TB-UBND 09/02/2017 Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tương Dương năm 2016
Số: 34/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ năm 2017
Số: 33/NQ-HĐND 27/12/2016 NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2017
<<  <  ...  6  7  8  9  10  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương