Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
800/QĐ-UBND 12/08/2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Tương Dương, nhiệm kỳ 2016-2021
04/2016/QĐ-UBND 08/03/2016 Quyết định V/v Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương, nhiệm kỳ 2016-2021
40/QĐ-UBBC 27/05/2016 Về việc công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tương Dương, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử
18/CV-UBBC 28/03/2016 V/v Tổ chức bầu cử sớm ở một số khu vực bỏ phiếu
25/QĐ-UBBC 25/04/2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Tương Dương, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử
18/CV-UBBC 28/03/2016 V/v Tổ chức bầu cử sớm ở một số khu vực bỏ phiếu
03/UBBC-LT 02/05/2016 LỊCH TRÌNH THỜI GIAN VÀ CÁC CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN TRONG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021 (Bầu cử toàn quốc vào ngày Chủ nhật 22 thán
02/KH-UBBC 02/05/2016 KẾ HOẠCH Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
11/QĐ-UBBC 03/03/2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Tương Dương nhiệm
309-326/QĐ-UBND 28/03/2016 Quyết định V/v Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
55 /QĐ-UBND 18/01/2016 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện
73/2015/NQ-HĐND 29/12/2015 NGHỊ QUYẾT Về Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tương Dương đến năm 2020
Số: 71/2015/NQ-HĐND 29/12/2015 NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ năm 2016
Số: 72/2015/NQ-HĐND 29/12/2015 NGHỊ QUYẾT Về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2016
Số: 74/NQ-HĐND 29/12/2015 NGHỊ QUYẾT Về chính sách trợ giá giống lúa, ngô sản xuất vụ Xuân năm 2016 trên địa bàn huyện Tương Dương
70/2015/NQ-HĐND 29/12/2015 NGHỊ QUYẾT Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2016
19/CĐ-UBND 21/12/2015 Về việc chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, lòng đường, vỉa hè đô thị, chống ùn tắc giao thông.
627/UBND-NL 09/10/2015 V/v công khai lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tương Dương
Số 01 - NQ/HU 03/08/2015 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ về chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số 19-NQ/ĐH 15/05/2015 NGHỊ QUYẾT Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
<<  <  ...  6  7  8  9  10  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương