Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 24/NQ-HĐND 27/12/2016 NGHỊ QUYẾT Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 23/NQ-HĐND 26/12/2016 NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Hội thẩm Toà án nhân dân huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
159/TB-UBND 30/12/2016 THÔNG BÁO V/v chính thức triển khai phần mềm chính quyền điện tử HCM eGov Framework
101/TB-HĐND 30/11/2016 Thông báo phân công chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
144/TB-UBND 24/11/2016 Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã
143/UBND-NV 16/11/2016 Thông báo: Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo
1041/QĐ-UBND 29/09/2016 Quyết định V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất
73/CTr-HĐND 06/10/2016 Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 10/2016 của HĐND huyện
22/NQ-HĐND 18/08/2016 NGHỊ QUYẾT Về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
21/2016/NQ-HĐND 18/08/2016 NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Tương Dương khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 20/NQ-HĐND 18/08/2016 NGHỊ QUYẾT Ban hành Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 19/NQ-HĐND 18/08/2016 NGHỊ QUYẾT Ban hành Chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
18/2016/NQ-HĐND 18/08/2016 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015
17/2016/NQ-HĐND 18/08/2016 Nghị quyết Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
2113/QĐ-UBND 13/05/2016 Quyết định V/v Phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tương Dương đến năm 2020
800/QĐ-UBND 12/08/2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Tương Dương, nhiệm kỳ 2016-2021
04/2016/QĐ-UBND 08/03/2016 Quyết định V/v Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương, nhiệm kỳ 2016-2021
40/QĐ-UBBC 27/05/2016 Về việc công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tương Dương, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử
18/CV-UBBC 28/03/2016 V/v Tổ chức bầu cử sớm ở một số khu vực bỏ phiếu
25/QĐ-UBBC 25/04/2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Tương Dương, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử
<<  <  ...  6  7  8  9  10  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương