Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
78/TB-UBND 19/10/2020 Thông báo Số điện thoại, đường dây nóng, địa chỉ thư công vụ để tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệm về giải quyết TTHC
1260/QĐ-UBND 29/10/2020 Quyết định Về việc ban hành nội dung thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tương Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025
89/TB-UBND 30/10/2020 Thông báo Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tương Dương
65/TB-BTC 30/10/2020 Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức Hội chợ việc làm khu vực Tây Nam Nghệ An năm 2020
115/NQ-HĐND 21/08/2020 Nghị quyết Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tươngb Dương, nhiệm kỳ 2016-2021
119/NQ-HĐND 21/08/2020 Nghị quyết Kết quả giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng và công tác quản lý tiền dịch vụ môi trường rừng tại Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ và các xã, thị trấn trên địa b
1739/TL-BTCCT 30/07/2020 Thể lệ cuộc thi "Tìm hiếu sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020"
729/UBND-NV 23/07/2020 Hướng dẫn thi "Tìm hiếu sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020"
22/CĐ-UBND 31/07/2020 Công điện khẩn Về việc ứng phó với Áp thấp nhiệt đới
934/TB-HĐND 26/06/2020 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
24/TB-BTCD 05/06/2020 Thông báo Lịch Tiếp công dân định kỳ tháng 6/2020 của Lãnh đạo UBND, Ban Tiếp công dân và các phòng ban, ngành cấp huyện
86/QĐ-HĐND 05/06/2020 Quyết định V/v triệu tập kỳ hợp thứ 13 - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
27/TB-UBND 01/06/2020 Thông báo Chương trình công tách tháng 6/2020 của UBND huyện Tương Dương
28/TB-UBND 01/06/2020 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Tương Dương tại phiên tiếp công dân ngày 28/5/2020
25TB-UBND 22/05/2020 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Đức Sơn tại phiên họp UBND huyện tháng 5/2020
26/TB-UBND 29/05/2020 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Tương Dương tại phiên tiếp dân định kỳ tháng 5/2020
21/TB-UBND 27/04/2020 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Đức Sơn tại phiên tiếp công dân trực tuyến tháng 4/2020
23/TB-UBND 29/04/2020 Chương trình công tác tháng 5/2020 của UBND huyện Tương Dương
879/TB-HĐND 29/04/2020 Chương trình công tác tháng 5/2020 của Thường trực HĐND huyện
336/KL-UBND 14/04/2020 KẾT LUẬN THANH TRA V/v thanh tra đột xuất công tác quản lý tài chính ngân sách Trường PTDTBT THCS Nga My huyện Tương Dương niên độ 2017-2019
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương