Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/QĐ-UBND 15/01/2020 Quyết định V/v Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của UBND huyện Tương Dương
37/UBND-VP 20/01/2020 V/v Tổ chức Tết năm 2020
01/TB-TC.KH 15/01/2020 Thông báo Lựu chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thuộc vụ án hình sự về khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn xã Tam Hợp, Lưu Kiền huyện Tương Dương
100/NQ-HĐND 29/12/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020
99/NQ-HĐND 29/12/2019 Nghị quyết V/v phân bổ ngân sách năm 2020
145/TB-UBND 26/11/2019 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thuộc vụ án hình sự về khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn xã Tam Hợp, Lưu Kiền, huyện Tương Dương
98/NQ-HĐND 21/10/2019 Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Tương Dương khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
780/TB-HĐND 23/10/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 10 năm 2019
147/TB-UBND 27/11/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Phan Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND tháng 11 năm 2019
137/TB-UBND 01/11/2019 Chương trình công tác tháng 11/2019 của UBND huyện Tương Dương
123/TB-UBND 30/09/2019 Chương trình công tác tháng 10/2019 của UBND huyện Tương Dương
114/TB-UBND 06/09/2019 Thông báo Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Tương Dương
113/TB-UBND 04/09/2019 Thông báo Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chánh Thanh tra huyện Tương Dương
112/TB-UBND 31/08/2019 Thông báo Chương trình công tác tháng 9/2019 của UBND huyện Tương Dương
108/TB-UBND 26/08/2019 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Đức Sơn tại Hội nghị UBND huyện phiên tháng 8 năm 2019
111/TB-UBND 30/08/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Kha Văn Ót, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ Đông năm 2019
1038/QĐ-UBND 23/08/2019 Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương, nhiệm kỳ 2016-2021
101/TB-UBND 31/07/2019 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phan Đức Sơn tại Hội nghị Ủy ban nhân dân huyện tháng 7 năm 2019
92/NQ-HĐND 15/07/2019 Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2016-2021
102/TB-UBND 31/07/2019 Chương trình công tác tháng 8/2019 của UBND huyện Tương Dương
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương