Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
49/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Nghị định: Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông, Điều 30 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 c
179/QĐ-UBND 27/03/2017 Quyết định: Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tương Dương
42/TB-UBND 31/03/2017 Thông báo: Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tương Dương
49/UBND-NV 07/04/2017 Thông báo: V/v mở lớp bồi dưỡng tiếng nói, chữ viết Dân tộc Thái; lớp bồi dưỡng tiếng Lào năm 2017
47/UBND-NV 07/04/2017 Thông báo: Tuyển sinh vào học Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
10/VHTT-DL 04/04/2017 V/v Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở “Đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch”
281/QĐ-UBND 28/03/2017 Quyết định V/v Ban hành Nội quy khu vực cấm
170/TB-HĐND 23/03/2017 Thông báo Kết luận của đồng chí La Thị Nhung - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp Thường trực HĐND huyện phiên tháng 02/2017
168/BC-HĐND 14/03/2017 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
187/UBND-VX 14/03/2017 V/v báo cáo thống kê cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
177/UBND-VX 13/03/2017 V/v cử cán bộ công chức, viên chức tham gia tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, viết tin bài
118/UBND-CNTT 03/03/2017 V/v đôn đốc việc cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT huyện
20/TB-UBND 09/02/2017 Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tương Dương năm 2016
Số: 34/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ năm 2017
Số: 33/NQ-HĐND 27/12/2016 NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2017
Số: 32/NQ-HĐND 27/12/2016 NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trung hạn 2016-2020
Số: 31/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy chế về hoạt động tiếp công dân của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tương Dương khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 30/NQ-HĐND 27/12/2016 NGHỊ QUYẾT Về Chương trình giám sát năm 2017 của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND và Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 29/NQ-HĐND 27/12/2016 NGHỊ QUYẾT Ban hành Chương trình hoạt động năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 28/NQ-HĐND 27/12/2016 NGHỊ QUYẾT Về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương được gửi đến HĐND huyện tại kỳ họp thứ 2
<<   <  1  2  3  4  >  >>