Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
232/QĐ-UBND 20/03/2018 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả tuyển dung viên chức Ngành GD&ĐT huyện Tương Dương năm 2017
207/TB-HĐTD 19/01/2018 Thông báo: Triệu tập thí sinh, kiểm tra sát hạch viên chức sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo
267/BC-UBND 27/11/2017 BÁO CÁO Thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cho xã Tam Quang năm 2017
1097/QĐ-UBND 09/10/2017 Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
149/TB-UBND 31/10/2017 Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2017
6544/QĐ-UBND 21/12/2016 Quyết định: Về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2025
59/2017/QĐ-UBND 22/09/2017 Quyết định: Ban hành Quy định về xây dựng, lắp đặt các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An
537/QĐ-UBND 26/05/2017 Quyết định: V/v Ban hành Đề án Phát triển Du lịch huyện Tương Dương giai đoạn 2017-2020
Không số 29/08/2017 Thư xin lỗi
615/CĐ-UBND 16/07/2017 Công điện khẩn về phòng chống cơn bão số 2
438-CV/HU 16/07/2017 V/v thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng tránh - khắc phục hậu quả bão số 2
251/GM-HĐND 10/07/2017 GIẤY MỜI Dự kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XIX
100/KH-UBND 07/07/2017 KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017-2020
688/QĐ-UBND 30/06/2017 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ huyện Tương Dương
13/2017/QĐ-UBND 03/07/2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tương Dương
91/UBND-NV 19/06/2017 Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Đài Truyền thanh-Tuyền hình huyện Tương Dương năm 2017
612/UBND-VX 28/06/2017 V/v Tuyên truyền thực hiện Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ
97/KH-UBND 28/06/2017 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2017
49/2017/NĐ-CP 24/04/2017 NGHỊ ĐỊNH Về sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định 25/2011/NĐ-CP và Điều 30 của Nghị định 174/2013/NĐ-CP
174/2013/NĐ-CP 13/11/2013 NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương